Hà Nội: Thiếu "đất sạch" để thu hút FDI

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội (KCN - KCX), hiện quỹ đất tại các KCN trên địa bàn thành phố đã cơ bản được lấp đầy, do vậy khả năng thu hút đầu tư các doanh nghiệp có vốn FDI vào khu vực này không cao.

6 tháng đầu năm, Ban Quản lý cấp được 15 giấy chứng nhận đầu tư mới cùng 11 giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký quy đổi trên 55 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2010.

Những tháng còn lại của năm nay, Ban Quản lý phấn đấu thu hút đầu tư đạt 60-80 triệu USD và tính tổng vốn thu hút đầu tư cả năm sẽ đạt 115-135 triệu USD.

Con số này không phải là cao so với khả năng đầu tư tại các KCN trên địa bàn thành phố. Ban Quản lý các KCN - KCX Hà Nội cho biết hiện quỹ đất cho thuê tại các KCN hầu như không còn.

Tính đến thời điểm này, thành phố có 8 KCN đã đi vào hoạt động và tới ba năm nay (từ khi thủ đô được mở rộng), Hà Nội chưa xây dựng thêm KCN nào.

Theo quy hoạch đã xây dựng, từ nay tới năm 2015, thành phố Hà Nội phát triển thêm 11 KCN, khu công nghệ cao để tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các KCN, khu công nghệ cao này sẽ xây dựng theo hướng đô thị công nghiệp đồng bộ trong và ngoài hàng rào tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động làm việc.

Tuy nhiên, quy hoạch này chưa được các cơ quan chức năng liên quan phê duyệt vì vậy, các dự án này mới dừng lại ở việc chuẩn bị đầu tư.

Trước tình hình này, Ban quản lý các KCN - KCX Hà Nội tiến hành rà soát doanh nghiệp chưa sử dụng hết nhà xưởng để đẩy mạnh hình thức cho thuê đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư mới.

Các tin khác