HDBank 8.000 tỷ đồng tín dụng cho nông nghiệp

Theo đó, HDBank sẽ hỗ trợ nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân năm 2013- 2014 ở ĐBSCL. Mức lãi suất ưu đãi HDBank áp dụng đối với các đối tượng này tối đa là 7%/năm.

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cho biết, trong năm 2014, ngân hàng sẽ dành 8.000 tỷ đồng để cho vay thu mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 và cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, HDBank sẽ hỗ trợ nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân năm 2013- 2014 ở ĐBSCL. Mức lãi suất ưu đãi HDBank áp dụng đối với các đối tượng này tối đa là 7%/năm. 

Thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 20-3 đến 30-4. Thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa 6 tháng, kể từ ngày 20-3 đến hết ngày 20-9.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian mua thóc, gạo tạm trữ tối đa 4 tháng, kể từ ngày 20-3 – 20-7. 

Sau thời gian cho vay mua tạm trữ được hỗ trợ lãi suất nêu trên, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi theo chương trình riêng của HDBank.

Với việc cho vay thu mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013-2014, dự kiến đến cuối năm 2014, dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn của HDBank đạt khoảng 8.000 tỷ đồng.

Trong chương trình cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013- 2014, HDBank tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước để triển khai chương trình trọng điểm này. Điều này cũng phù hợp với định hướng ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước nói chung và HDBank nói riêng đối với nông nghiệp, nông thôn- một trong 5 lĩnh vực ưu phát triển (bên cạnh xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

Các tin khác