Huy động 3.720 tỷ đồng TPCP

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 14.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (3.000 tỷ đồng), 3 năm (5.000 tỷ đồng), 5 năm (5.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ngày 26-2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 14.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (3.000 tỷ đồng), 3 năm (5.000 tỷ đồng), 5 năm (5.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.010 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,10-6,80%/năm. Kết quả, huy động được 650 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 6,15%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20-2).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.340 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,30-7,35%/năm. Kết quả, huy động được 1.540 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,75%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/2).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.500 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 530 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu7,67%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/02/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt1.906 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,70-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 8,88%/năm.

Sau 4 phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được trên 35.262 tỷ đồng.

Các tin khác