Kho bạc huy động 6.280 tỷ đồng TPCP

Ngày 27/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng, bao gồm ba loại kỳ hạn: 3 năm (4.000 tỷ), 5 năm (4.000 tỷ) và 10 năm (2.000 tỷ).

Ngày 27/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng, bao gồm ba loại kỳ hạn: 3 năm (4.000 tỷ), 5 năm (4.000 tỷ) và 10 năm (2.000 tỷ).

 

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.020 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,95 đến 6,60%/năm.

Kết quả, đã huy động được 3.330 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/3 vừa qua).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.670 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,80 đến 8,20%/năm. Kết quả, đã huy động được 950 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,13%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/3 vừa qua).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt gần 3.880 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trongkhoảng 8,50 đến 8,91%/năm. Kết quả, đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 8,70%/năm, thấp hơn 0,18%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2 vừa qua).

Như vậy, đợt này, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 6.280 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Kể từ đầu năm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 68.670 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Các tin khác