Kinh tế Hà Nội tăng trưởng 9,2% năm 2015

(ĐTTCO) - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong năm 2015 ước tăng 9,24% so cùng kỳ năm trước, trong đó có sự đóng góp nhiều nhất từ ngành dịch vụ.

(ĐTTCO) - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong năm 2015 ước tăng 9,24% so cùng kỳ năm trước, trong đó có sự đóng góp nhiều nhất từ ngành dịch vụ.

 

Cụ thể, ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản ước tăng trưởng 2,47%, đóng góp 0,11% vào mức tăng chung của GRDP; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 9,11%, đóng góp 3,79%; còn ngành dịch vụ tăng 9,91%, đóng góp 5,34% vào mức tăng chung.

Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm 2015 vẫn gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường còn hạn chế khiến sản lượng tồn kho sản phẩm ở mức cao, dẫn đến tồn đọng vốn và thiếu vốn cho hoạt động sản xuất.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ của Thành phố tăng 11,7%, thu hút khách du lịch quốc tế tăng 9,6%.

Hoạt động tín dụng cũng chuyển biến khá, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm so với đầu năm, thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc.

Trong năm 2015, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hà Nội ước tính đạt 1,4 tỉ USD, bằng với năm 2014. Vốn FDI thực hiện ước đạt 1,1 tỉ USD, tăng 8% so năm 2014.

Hà Nội đã triển khai các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2015 uớc tính khoảng 18.340 doanh nghiệp, tăng 33,7% so với năm 2014. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động tính đến hết tháng 10 là 14.102 doanh nghiệp, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Về ngân sách, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố cả năm 2015 dự kiến đạt 146.585 tỉ đồng, tăng 3,5% so với dự toán năm, còn tổng chi ngân sách đạt 69.970 tỉ đồng, tăng 18,4% so với dự toán năm.

Như vậy, cán cân ngân sách của Thành phố đạt thặng dư khoảng 76.615 tỉ đồng.

Các tin khác