Kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới

(ĐTTCO)-Hôm nay 25-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra phiên trù bị. Trước thềm đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đại biểu dự đại hội, đã dành cho PV Báo SGGP cuộc phỏng vấn, chia sẻ về sự chuẩn bị của Đảng bộ TPHCM, để góp phần vào thành công của đại hội.
Kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, Đảng bộ TPHCM đã chuẩn bị như thế nào để đóng góp chung vào công tác chuẩn bị, tổ chức thành công ĐH XIII?

Đồng chí NGUYỄN THỊ LỆ: Hướng tới Đại hội XIII của Đảng, TPHCM đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trên địa bàn TPHCM có 2.091 đảng bộ cơ sở, 63 đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TPHCM đã tổ chức đại hội thành công. Ngày 18-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM cũng hoàn thành việc tổ chức đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nước, trong đó có TPHCM bị tác động rất nặng nề, vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế, thì việc TPHCM tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo việc tổ chức Đại hội XIII theo đúng tiến độ, kế hoạch.

-Hai nội dung quan trọng của mỗi kỳ đại hội là công tác xây dựng các nội dung văn kiện và công tác nhân sự, đã được TPHCM quan tâm ở những điểm nổi bật nào, thưa đồng chí?

-Điểm nổi bật trong văn kiện nhiệm kỳ này tại các đại hội đảng bộ các cấp và tại Đại hội Đảng bộ TPHCM là tiếp tục tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng; lựa chọn khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội XI Đảng bộ TPHCM đã nhất trí đề ra nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là thông qua 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TPHCM với 51 chương trình, đề án thành phần.

Cùng với đó, báo cáo kiểm điểm cũng nêu cao tính tự phê bình và phê bình, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện nghiêm việc nêu gương, chủ động nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm của đảng bộ.

Về nội dung, dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, coi trọng tổng kết thực tiễn và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các cơ quan Trung ương vào dự thảo văn kiện.

Trong công tác nhân sự, bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và chất lượng. Đặc biệt, chất lượng nhân sự ngày càng được nâng lên rõ rệt, nhất là cấp ủy Đảng bộ TPHCM.

-Là một trong 43 đại biểu của Đảng bộ TPHCM tham dự Đại hội XIII, cá nhân đồng chí sẽ mang đến đại hội những gửi gắm, góp ý tâm huyết gì?

-Tôi mong muốn được tham gia thảo luận, đề xuất về các vấn đề đột phá, phát triển đất nước và phát triển TPHCM. Tôi cũng tin tưởng rằng, các đại biểu của TPHCM cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ này, để chuyển tải thông tin, ghi nhận được sự chia sẻ, ủng hộ các giải pháp đổi mới sáng tạo, xác định rõ hơn những cơ chế, chính sách đặt ra, từ đó góp phần mạnh mẽ hơn cho sự phát triển bền vững của cả nước. Điều này rất quan trọng, bởi qua đó sẽ góp phần tích cực trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt nhằm phát huy tối đa nguồn lực để TPHCM nói riêng và cả nước nói chung phát triển mạnh mẽ hơn.

Đổi mới sáng tạo, tháo gỡ điểm nghẽn để bứt phá

-Những cơ sở nào để củng cố cho niềm tin ấy của đồng chí?

-Những năm qua, TPHCM luôn là một trong những địa phương đi đầu trong đột phá về thể chế. Chỉ trong giai đoạn 2017-2020, TPHCM đã kiên trì đề xuất và được thông qua nhiều cơ chế, chính sách để phát triển.

Đó là Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức, là mô hình “thành phố trong thành phố” trực thuộc Trung ương đầu tiên của cả nước. Đến nay, TPHCM đã thành lập Đảng bộ TP Thủ Đức, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; đồng thời, hình thành bộ máy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể.

Trước đó, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết 131/2020 về tổ chức chính quyền đô thị ở TPHCM và trước nữa là Nghị quyết 54/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Những đột phá về thể chế vừa kể trên giúp TPHCM tăng năng suất lao động, tăng tốc phát triển và đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Đặc biệt, Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 (NQ 16) của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đã xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của TPHCM đối với cả nước. NQ 16 đã nhận diện, nêu rõ những khó khăn, hạn chế, yếu kém của TPHCM và phân tích đầy đủ nguyên nhân, từ đó gợi mở giải pháp khắc phục để phát huy tốt hơn vai trò đô thị đặc biệt; tiếp tục cho phép TPHCM thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh và thực tiễn TPHCM đặt ra trong quá trình phát triển mà chưa có quy định hoặc đã có nhưng quy định hiện không còn phù hợp.

Trên cơ sở đó, năm 2017, Bộ Chính trị có Kết luận 21-KL/TW về sơ kết 5 năm thực hiện NQ 16, tạo điều kiện cho TPHCM được thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển. Đó là kỳ vọng và sự gởi gắm của Trung ương, Bộ Chính trị đối với Đảng bộ TPHCM để đóng góp ngày càng lớn cho khu vực và cả nước. Mặt khác, trong quá trình phát triển, TPHCM cũng luôn xác định rõ trách nhiệm của mình cùng cả nước, vì cả nước. Vì thế, cá nhân tôi có niềm tin rất lớn về việc Trung ương tiếp tục có những quyết sách đột phá.

Với thực tế đó, Đoàn đại biểu TPHCM sẽ tích cực thảo luận, tham gia đóng góp tại đại hội, và kỳ vọng Trung ương sẽ tiếp tục có những quyết sách phù hợp đối với TPHCM để tạo điều kiện cho TPHCM phát triển nhanh hơn, ổn định hơn, từ đó góp phần mạnh mẽ hơn cho sự phát triển bền vững của cả nước.

-Theo đồng chí, sự thành công của ĐH XIII mang lại ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của cả nước, trong đó có TPHCM?

-Đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM đã thành công tốt đẹp. Tôi có niềm tin sâu sắc về sự thành công Đại hội XIII sẽ tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hiệu quả giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thành công của Đại hội XIII là bước khởi động quan trọng, tạo động lực đưa đất nước phát triển bứt phá, đời sống người dân ngày càng thịnh vượng.

Thành công của Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM và ĐH XIII của Đảng còn là động lực mạnh mẽ, cổ vũ Đảng bộ và nhân dân TPHCM tận dụng thời cơ, phát huy bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình để mở ra một giai đoạn phát triển mới với niềm tin và khí thế mới, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

-Từ thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và tới đây là thành công của Đại hội XIII, theo đồng chí, kinh nghiệm, bài học nào đồng chí tâm đắc nhất trong việc đảm bảo sự phát triển của TPHCM theo mục tiêu đã đề ra?

-Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM đã tập trung trí tuệ thảo luận góp ý với không khí sôi nổi, thẳng thắn và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục phát triển TPHCM trong giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2045. Từ đó, phương hướng cùng những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển trong nhiệm kỳ mới được nhận diện đầy đủ, rõ ràng nhằm không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Từ những thành công của Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM và thành công của Đại hội XIII này, tôi tâm đắc nhiều vấn đề, nhất là việc coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương.

Đồng thời, đối với TPHCM còn là việc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nỗ lực vượt qua thách thức cũng như khắc phục những yếu kém, khuyết điểm. Đây là nền tảng quan trọng sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân TPHCM, đồng thời cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

-Xin cảm ơn đồng chí

Góp phần quan trọng vào kết quả Đại hội XIII của Đảng

“Đảng bộ TPHCM là một trong những Đảng bộ lớn của cả nước, có hơn 240.000 đảng viên. Vị trí, vai trò quan trọng của TPHCM còn được định lượng bằng kết quả đóng góp hơn 22% vào kinh tế cả nước, đóng góp 27% tổng thu ngân sách quốc gia.

Tại Đại hội XIII, đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Bình quân mỗi Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương có gần 24 đại biểu. Riêng Đảng bộ TPHCM vinh dự có 43 đại biểu tham dự (trong đó có 5 đại biểu đương nhiên). Vì vậy, công tác đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM là những đóng góp ý nghĩa cho thành công Đại hội XIII của Đảng.

Quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã ghi nhận được hơn 39.000 ý kiến góp ý quý báu, chân tình, đầy trách nhiệm và tâm huyết cho các văn kiện Đại hội của các tầng lớp nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM. Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM có 444 đại biểu tham dự cũng đã phát huy trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, có những đóng góp sâu sắc, tâm huyết cho các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội XIII của Đảng. Đơn cử, chỉ trong một phiên thảo luận tổ tại Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM, đã có 197 lượt ý kiến đại biểu phát biểu, và toàn Đại hội có 233 ý kiến góp ý sâu sắc đối với các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM NGUYỄN THỊ LỆ

Các tin khác