Nét son lọc hoá dầu Việt Nam

40 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam ghi tên mình vào bản đồ ngành lọc hóa dầu thế giới bằng nhà máy lọc - hóa dầu đầu tiên mang tên Dung Quất (tại khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi). Quy mô khổng lồ, công nghệ phức tạp và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á với số vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ USD, công suất 6,5 triệu tấn/năm, nhà máy đã sản xuất ra các chủng loại sản phẩm xăng RonA92, xăng máy bay (J1), dầu DO và các sản phẩm sau hóa dầu như hạt nhựa Polypropylen… Không những đáp ứng 30% nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong nước, nhà máy còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

40 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam ghi tên mình vào bản đồ ngành lọc hóa dầu thế giới bằng nhà máy lọc - hóa dầu đầu tiên mang tên Dung Quất (tại khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi). Quy mô khổng lồ, công nghệ phức tạp và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á với số vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ USD, công suất 6,5 triệu tấn/năm, nhà máy đã sản xuất ra các chủng loại sản phẩm xăng RonA92, xăng máy bay (J1), dầu DO và các sản phẩm sau hóa dầu như hạt nhựa Polypropylen… Không những đáp ứng 30% nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong nước, nhà máy còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong khoảng thời gian xây dựng (từ tháng 11-2005 đến tháng 2-2009) Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã được nhiều lãnh đạo cao cấp đến công trường thăm hỏi, động viên, kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công trình, để cho ra những dòng sản phẩm đúng hẹn theo Nghị quyết của Quốc hội là 44 tháng thi công.

Những lớp công nhân, kỹ sư ban đầu còn bỡ ngỡ với những đường ống, bồn bể, những công nghệ tự động hóa… giờ đã trưởng thành, vững vàng đảm nhận vai trò vận hành, sản xuất và dần thay thế vị trí của chuyên gia nước ngoài hỗ trợ giai đoạn đầu. Trong đợt bảo dưỡng lần 2 của nhà máy vừa diễn ra, lần đầu tiên những kỹ sư của ngành lọc hóa dầu non trẻ Việt Nam đã làm chủ công nghệ bảo dưỡng.

 Ngày 25-11-2005, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khởi công xây dựng. Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy. Bảo dưỡng lần 2 phân xưởng thu hồi lưu huỳnh. Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc (phải) trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động của nhà máy. Các kỹ sư Việt Nam vận hành quy trình sản xuất . Đúng 21 giờ 10 phút ngày 22-2-2009, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường. Chuyên gia nước ngoài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Ngày 25-11-2005, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
nhấn nút khởi công xây dựng.
 

Ngày 25-11-2005, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khởi công xây dựng. Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy. Bảo dưỡng lần 2 phân xưởng thu hồi lưu huỳnh. Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc (phải) trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động của nhà máy. Các kỹ sư Việt Nam vận hành quy trình sản xuất . Đúng 21 giờ 10 phút ngày 22-2-2009, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường. Chuyên gia nước ngoài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy.

Ngày 25-11-2005, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khởi công xây dựng. Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy. Bảo dưỡng lần 2 phân xưởng thu hồi lưu huỳnh. Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc (phải) trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động của nhà máy. Các kỹ sư Việt Nam vận hành quy trình sản xuất . Đúng 21 giờ 10 phút ngày 22-2-2009, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường. Chuyên gia nước ngoài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

 Bảo dưỡng lần 2 phân xưởng thu hồi lưu huỳnh.

 Ngày 25-11-2005, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khởi công xây dựng. Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy. Bảo dưỡng lần 2 phân xưởng thu hồi lưu huỳnh. Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc (phải) trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động của nhà máy. Các kỹ sư Việt Nam vận hành quy trình sản xuất . Đúng 21 giờ 10 phút ngày 22-2-2009, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường. Chuyên gia nước ngoài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

 Ngày 25-11-2005, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khởi công xây dựng. Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy. Bảo dưỡng lần 2 phân xưởng thu hồi lưu huỳnh. Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc (phải) trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động của nhà máy. Các kỹ sư Việt Nam vận hành quy trình sản xuất . Đúng 21 giờ 10 phút ngày 22-2-2009, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường. Chuyên gia nước ngoài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc (phải) trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo
các hoạt động của nhà máy.

 Ngày 25-11-2005, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khởi công xây dựng. Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy. Bảo dưỡng lần 2 phân xưởng thu hồi lưu huỳnh. Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc (phải) trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động của nhà máy. Các kỹ sư Việt Nam vận hành quy trình sản xuất . Đúng 21 giờ 10 phút ngày 22-2-2009, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường. Chuyên gia nước ngoài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Các kỹ sư Việt Nam vận hành quy trình sản xuất .

 Ngày 25-11-2005, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khởi công xây dựng. Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy. Bảo dưỡng lần 2 phân xưởng thu hồi lưu huỳnh. Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc (phải) trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động của nhà máy. Các kỹ sư Việt Nam vận hành quy trình sản xuất . Đúng 21 giờ 10 phút ngày 22-2-2009, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường. Chuyên gia nước ngoài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đúng 21 giờ 10 phút ngày 22-2-2009, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại
mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường.

 Ngày 25-11-2005, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khởi công xây dựng. Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy. Bảo dưỡng lần 2 phân xưởng thu hồi lưu huỳnh. Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc (phải) trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động của nhà máy. Các kỹ sư Việt Nam vận hành quy trình sản xuất . Đúng 21 giờ 10 phút ngày 22-2-2009, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được đưa ra thị trường. Chuyên gia nước ngoài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Chuyên gia nước ngoài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Các tin khác