Ngày hội tòng quân

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, hàng trăm ngàn thanh niên ưu tú tại nhiều địa phương sôi nổi lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm tự hào của thanh niên trong việc cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước.

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, hàng trăm ngàn thanh niên ưu tú tại nhiều địa phương sôi nổi lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm tự hào của thanh niên trong việc cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước.

Năm nay không khí giao, nhận quân tại nhiều tỉnh, thành phố diễn ra sôi nổi, tạo được niềm tin, khí thế thanh niên trước giờ nhập ngũ. Công tác tuyển quân năm nay đã nâng cao cả về chất lượng, kiến thức và phẩm chất thanh niên nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu quốc phòng trong tình hình mới. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã động viên thanh niên hăng hái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ; gia đình yên tâm động viên con em lên đường làm nghĩa vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua động viên các chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sĩ quan Hải quân hướng dẫn chiến sĩ mới bỏ đồ vào ba lô gọn gàng. Nụ cười của chiến sĩ mới chia tay người thân lên đường tòng quân. Chiến sĩ mới của Lữ đoàn thông tin 23 sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cùng gia đình trong ngày tòng quân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Nỗi hân hoan người lính trẻ. Nụ cười chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua động viên các chiến sĩ mới
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua động viên các chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sĩ quan Hải quân hướng dẫn chiến sĩ mới bỏ đồ vào ba lô gọn gàng. Nụ cười của chiến sĩ mới chia tay người thân lên đường tòng quân. Chiến sĩ mới của Lữ đoàn thông tin 23 sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cùng gia đình trong ngày tòng quân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Nỗi hân hoan người lính trẻ. Nụ cười chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ.

Sĩ quan Hải quân hướng dẫn chiến sĩ mới bỏ đồ vào ba lô gọn gàng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua động viên các chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sĩ quan Hải quân hướng dẫn chiến sĩ mới bỏ đồ vào ba lô gọn gàng. Nụ cười của chiến sĩ mới chia tay người thân lên đường tòng quân. Chiến sĩ mới của Lữ đoàn thông tin 23 sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cùng gia đình trong ngày tòng quân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Nỗi hân hoan người lính trẻ. Nụ cười chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ. 

Nụ cười của chiến sĩ mới chia tay người thân lên đường tòng quân. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua động viên các chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sĩ quan Hải quân hướng dẫn chiến sĩ mới bỏ đồ vào ba lô gọn gàng. Nụ cười của chiến sĩ mới chia tay người thân lên đường tòng quân. Chiến sĩ mới của Lữ đoàn thông tin 23 sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cùng gia đình trong ngày tòng quân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Nỗi hân hoan người lính trẻ. Nụ cười chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ. 

Chiến sĩ mới của Lữ đoàn thông tin 23 sẵn sàng nhận nhiệm vụ. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua động viên các chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sĩ quan Hải quân hướng dẫn chiến sĩ mới bỏ đồ vào ba lô gọn gàng. Nụ cười của chiến sĩ mới chia tay người thân lên đường tòng quân. Chiến sĩ mới của Lữ đoàn thông tin 23 sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cùng gia đình trong ngày tòng quân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Nỗi hân hoan người lính trẻ. Nụ cười chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ. 

Cùng gia đình trong ngày tòng quân. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua động viên các chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sĩ quan Hải quân hướng dẫn chiến sĩ mới bỏ đồ vào ba lô gọn gàng. Nụ cười của chiến sĩ mới chia tay người thân lên đường tòng quân. Chiến sĩ mới của Lữ đoàn thông tin 23 sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cùng gia đình trong ngày tòng quân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Nỗi hân hoan người lính trẻ. Nụ cười chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ. 

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua động viên các chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sĩ quan Hải quân hướng dẫn chiến sĩ mới bỏ đồ vào ba lô gọn gàng. Nụ cười của chiến sĩ mới chia tay người thân lên đường tòng quân. Chiến sĩ mới của Lữ đoàn thông tin 23 sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cùng gia đình trong ngày tòng quân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Nỗi hân hoan người lính trẻ. Nụ cười chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ.

Nỗi hân hoan người lính trẻ. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua động viên các chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sĩ quan Hải quân hướng dẫn chiến sĩ mới bỏ đồ vào ba lô gọn gàng. Nụ cười của chiến sĩ mới chia tay người thân lên đường tòng quân. Chiến sĩ mới của Lữ đoàn thông tin 23 sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cùng gia đình trong ngày tòng quân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Nỗi hân hoan người lính trẻ. Nụ cười chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ. 

Nụ cười chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ.

Các tin khác