Ngư dân Quảng Ngãi vay 1.000 tỷ đồng đóng tàu

Theo đó, các doanh nghiệp và cá nhân được vay vốn tới 70% đến 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu với thời hạn vay vốn 11 năm và lãi suất phải trả chỉ từ 1% đến 3%/năm, phần còn lại do ngân sách nhà nước cấp bù.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm này đã có 150 hồ sơ của ngư dân trong tỉnh đăng ký vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ với tổng vốn vay trên 1.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vay để đóng tàu công suất lớn và là tàu vỏ thép.

 

Ngoài ra, các địa phương đang tiếp tục cập nhật các trường hợp ngư dân đăng ký vay vốn để hỗ trợ về mặt thủ tục hồ sơ, giúp ngư dân sớm tiếp cận được nguồn vốn vay.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngay khi Nghị định 67/2014/NĐ-CP được ban hành, tỉnh đã chỉ đạo cho các sở, ngành liên quan và các địa phương ven biển chủ động thống kê nhu cầu vay vốn tín dụng để đóng mới, nâng cấp tàu cá, vay vốn lưu động để phát triển thuỷ sản trong ngư dân.

Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản có nhiều ưu đãi cho ngư dân, được áp dụng kể từ ngày 25/8/2014.

Theo đó, các doanh nghiệp và cá nhân được vay vốn tới 70% đến 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu với thời hạn vay vốn 11 năm và lãi suất phải trả chỉ từ 1% đến 3%/năm, phần còn lại do ngân sách nhà nước cấp bù.

Ngư dân Quảng Ngãi cho rằng Nghị định này được áp dụng sẽ tháo gỡ những khó khăn cho ngư dân trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giúp ngư dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế biển.

Các tin khác