Nhà cao, nhà thấp

Việc mở đường mới hoặc nâng cấp những con đường cũ nhiều khi đẩy các hộ dân có nhà mặt tiền đường đi qua vào tình trạng người cười kẻ khóc. Tình trạng này khá phổ biến trên đường Phạm Văn Đồng đi qua các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức. Nhiều nhà bỗng trở nên cao chót vót, đi lại khó khăn, trong khi nhiều ngôi nhà trở thành nhà âm phủ, khiến người dân phải treo bảng bán nhà.

Việc mở đường mới hoặc nâng cấp những con đường cũ nhiều khi đẩy các hộ dân có nhà mặt tiền đường đi qua vào tình trạng người cười kẻ khóc. Tình trạng này khá phổ biến trên đường Phạm Văn Đồng đi qua các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức. Nhiều nhà bỗng trở nên cao chót vót, đi lại khó khăn, trong khi nhiều ngôi nhà trở thành nhà âm phủ, khiến người dân phải treo bảng bán nhà.

 

Các tin khác