Nhiều doanh nghiệp bất động sản xin “tạm nộp” nghĩa vụ tài chính

(ĐTTCO)- Ngày 10-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã có cuộc họp với Cục Thuế TP và các sở ngành liên quan về tình hình thu ngân sách 2019.  
Nhiều doanh nghiệp bất động sản xin “tạm nộp” nghĩa vụ tài chính
Theo báo cáo của Cục Thuế TP, 9 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện thu 199.350 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 66,92%. Để đạt chỉ tiêu cả năm 2019, dự tính trong 3 tháng cuối năm ngành thuế phải thu 90.975 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi ngày phải thu 1.010 tỷ đồng, trong khi bình quân 9 tháng chỉ thu được 800 tỷ đồng/ngày. 
Ngoài các khoản thu bình thường của 3 tháng còn lại của năm 2019, còn có các khoản thu như nợ, thu qua công tác thanh kiểm tra… nhưng cũng dự kiến đạt được hơn 72.000 tỷ. Khoản nợ cần phải thu 12.223 tỷ đồng, trong đó hơn 5.000 tỷ đồng từ đất đai và bất động sản… 
Theo Cục Thuế TP, nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản xin được “tạm tính” để thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước nhưng qua rà soát hiện nay không có quy định “tạm thu” nên các doanh nghiệp phải chờ. 
Trong khi đó chỉ tiêu giao cho ngành hải quan thu năm 2019 là 108.800 tỷ đồng, đến 30-9 đã thu được 88.404 tỷ đồng đạt 81,25% dự toán. Theo tính toán, thường những tháng cuối năm các doanh nghiệp xuất hàng nhiều do đó nguồn thu sẽ tăng lên, vì vậy dự kiến thu ngân sách năm 2019 TP sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra 407.000 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho biết, tình hình kinh tế TP nhìn chung phát triển bình thường, tuy nhiên ở một số lĩnh vực có khó khăn, như lĩnh vực xây dựng mọi năm tăng trưởng khoảng 7,5%, nhưng năm 2019 có khả năng bị âm dẫn đến nhiều lĩnh vực liên quan như vật liệu xây dựng, dịch vụ… cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. 
Phó Chủ tịch đề nghị 3 tháng còn lại  2 tuần 1 lần TP sẽ chủ trì họp với các sở ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn về thu ngân sách, nhất là thu nội địa ít nhất phải đạt tỷ lệ như các năm trước để đảm bảo nguồn chi cho TP. 
Về các khoản nợ đọng, yêu cầu Cục Thuế TP báo cáo cụ thể với TP để tìm cách tháo gỡ, các sở ngành cần phối hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ đó tạo nguồn thu cho ngân sách TP.

Các tin khác