NHNN “hỗ trợ tối đa” cho VNCB

Cuối chiều 30/7, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) cũng đã có thông cáo chính thức về sự kiện nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nguyên Tổng giám đốc bị bắt.

Cuối chiều 30/7, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) cũng đã có thông cáo chính thức về sự kiện nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nguyên Tổng giám đốc bị bắt.

 

Thông cáo cho biết, ngày 28/7/2014, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã hoàn thành việc bổ nhiệm các nhân sự lãnh đạo cấp cao thay thế nhân sự đã có quyết định miễn nhiệm: ông Phạm Công Danh nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Phan Thành Mai nguyên Tổng giám đốc ngân hàng.

Cụ thể, bà Vũ Bạch Yến, thành viên Hội đồng Quản trị của VNCB từ tháng 2/2012, đã được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc phụ trách VNCB là ông Đàm Minh Đức, trước đó là Phó tổng giám đốc, phụ trách khu vực Hà Nội.

“Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã có phương án nhân sự thay thế kịp thời đảm bảo công tác điều hành, ổn định tổ chức và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng vẫn diễn ra bình thường”, thông cáo viết.

“Đặc biệt, trong giai đoạn hiện tại, với sự hỗ trợ tối đa của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo thanh khoản. Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp”, VNCB nhấn mạnh thêm.

Các tin khác