PGBank sẽ trình ĐHCĐ xem xét dừng sáp nhập vào HDBank

(ĐTTCO) - Thông tin này được công bố tại dự thảo báo cáo của HĐQT PGBank về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021, nằm trong bộ tài liệu phục vụ ĐHCĐ sắp tới.
PGBank sẽ trình ĐHCĐ xem xét dừng sáp nhập vào HDBank
Cụ thể, tại dự thảo báo cáo HĐQT PGBank cho biết, tháng 4-2018 ĐHCĐ đã thông qua nội dung sáp nhập PG Bank vào HDBank. Mặc dù, 2 NH đã khẩn trương, tích cực triển khai giao dịch sáp nhập cũng như đàm phán các nội dung liên quan. Hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc đã được NHNN chấp thuận nguyên tắc vào tháng 10-2018.
Tuy nhiên, cho đến nay giao dịch sáp nhập giữa 2 NH vẫn chưa được chính thức chấp thuận. Thời gian sáp nhập kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của PGBank. Do vậy, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét thông qua việc dừng giao dịch sáp nhập PGBank vào HDBank.
Dự kiến ĐHCĐ của PGBank sẽ được tổ chức với hình thức trực tuyến vào ngày 30-3 tới. Theo báo cáo, năm 2020 lợi nhuận kế toán trước thuế của NH này đạt 212 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu toàn NH 2,44%. 
Năm 2021, NH đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 37.349 tỷ đồng tăng 3,3%, tương ứng tăng 1.196 tỷ đồng so với cuối năm 2020; tổng huy động tăng 3% (trong đó huy động vốn thị trường I tăng trưởng 5,8%); dư nợ cho vay tăng 7,7% so với 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng.

Các tin khác