Quý II-2014, cho phép thoái vốn dưới mệnh giá

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã quan tâm hơn thoái vốn ngoài ngành sản xuất, kinh doanh chính.

Đây là thông tin được Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông báo tại  Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 2014-2015, do Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng nay (18-2) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã quan tâm hơn thoái vốn ngoài ngành sản xuất, kinh doanh chính.

Các đơn vị này đã thoái vốn được 4.164 tỷ đồng/21.797 tỷ đồng đầu tư ra ngoài lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, đạt 19%...

Để tháo gỡ khó khăn cho thoái vốn đầu tư ngoài ngành, theo ông Muôn, trong quý II/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết về thoái vốn nhà nước, định hướng cho thoái vốn dưới mệnh giá sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài chính theo quy định; chuyển nhượng các khoản đầu tư tại công ty cổ phần chưa niêm yết có giá trị lớn theo mệnh giá; phương thức thoái vốn, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian; thoái vốn đầu tư tại các công ty đại chúng thua lỗ...

Các tin khác