Sacombank: Đến cuối 2017 xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu

(ĐTTCO) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động kinh doanh của Sacombank có nhiều chuyển biến tích cực. 
Sacombank: Đến cuối 2017 xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu
Cụ thể, tổng tài sản Sacombank đạt 352.683 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ 2016. Số lượng khách hàng đạt gần 4 triệu, tăng khoảng 10% so với đầu năm. 
Đặc biệt, thu dịch vụ tăng trưởng mạnh, đạt 727 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, chiếm 23,4% tổng thu nhập. Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử... ở mức cao và tăng trưởng ổn định.
Ông Dương Công Minh, tân Chủ tịch HĐQT Sacombank, chia sẻ về những định hướng lớn của ngân hàng trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu: “Sacombank tái cấu trúc tổ chức, con người đảm bảo tính xây dựng - kế thừa, lấy sự ổn định hệ thống làm trọng tâm; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên cơ sở phát huy thế mạnh nội tại của Sacombank về mạng lưới, con người, thương hiệu, sản phẩm, chiến lược kinh doanh. Tái sắp xếp lại hoạt động của mạng lưới giao dịch và các công ty con và ngân hàng con theo định hướng chiến lược lấy phát triển nông thôn để hỗ trợ thành thị…”. 
Chủ tịch Dương Công Minh cho biết sẽ quyết liệt đặt mục tiêu và định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống Sacombank đến cuối năm 2017: phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Các tin khác