Sẵn sàng quỹ đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 3

(ĐTTCO) – Ngày 20-7, UBND TPHCM đã  có chỉ đạo về công tác chuẩn bị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Sẵn sàng quỹ đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 3

Cụ thể, về sử dụng các thửa đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để lập dự án xây dựng khu tái định cư, UBND TP giao Thường trực Ban chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) khẩn trương rà soát, có ý kiến về việc sử dụng các thửa đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để lập dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án đường Vành đai 3 và các dự án khác trên địa bàn huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, gửi Sở Xây dựng trước ngày 25-7.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh xác định nhu cầu tái định cư của dự án, tham mưu UBND TPHCM lập dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn. Đồng thời, rà soát quỹ nhà, đất tái định cư có sẵn để tham mưu UBND TP phân bổ cho các địa phương sử dụng.

Về điều chỉnh các đồ án quy hoạch, UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hướng dẫn UBND TP Thủ Đức và UBND các huyện (Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi) rà soát các đồ án quy hoạch có liên quan đến dự án để thực hiện điều chỉnh (nếu có); tham mưu, đề xuất UBND TP các thủ tục về điều chỉnh, quản lý quy hoạch liên quan đến dự án, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 3.

Về công tác đo vẽ thành lập bản đồ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cụ thể, đối với công tác lập bản đồ hiện trạng vị trí ranh toàn bộ dự án (có hệ tọa độ VN 2000) giao Trung tâm đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Đối với bản đồ hiện trạng vị trí từng hộ dân bị ảnh hưởng dự án (có hệ tọa độ VN 2000) giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp UBND TP Thủ Đức, UBND các huyện: Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh lựa chọn đơn vị tư vấn có đầy đủ chức năng, năng lực để thực hiện công tác đo vẽ, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Đối với bản đồ hiện trạng vị trí từng hộ dân bị ảnh hưởng dự án (có hệ tọa độ VN 2000): chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp UBND TP Thủ Đức, UBND các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh lựa chọn đơn vị tư vấn có đầy đủ chức năng, năng lực để thực hiện công tác đo vẽ, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Về kinh phí phục vụ cho công tác chuẩn bị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND TP giao UBND TP Thủ Đức, UBND các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh rà soát nhu cầu sử dụng kinh phí để phục vụ cho công tác chuẩn bị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường Vành đai 3, gửi cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông để lập thủ tục tạm ứng theo quy định.

UBND TP giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước TP hướng dẫn các đơn vị nêu trên thực hiện việc tạm ứng và giải ngân kinh phí theo quy định.

Về nguồn vốn, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến bố trí vốn cho dự án; tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, quyết định, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT