Tài sản Nhà nước: 'Cha' chung không ai quản

Thảo luận tại phiên họp HĐND TP.Hà Nội sáng nay 2.12, một số đại biểu đánh giá đang có tình trạng buông lỏng quản lý sử dụng tài sản công, trong đó có việc sử dụng lãng phí nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Thảo luận tại phiên họp HĐND TP.Hà Nội sáng nay 2.12, một số đại biểu đánh giá đang có tình trạng buông lỏng quản lý sử dụng tài sản công, trong đó có việc sử dụng lãng phí nhà thuộc sở hữu nhà nước.

 

Sáng nay 2.12, HĐND TP.Hà Nội đã thảo luận nội dung Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2016.

ĐB Nguyễn Hoài Nam cho rằng: “Chúng ta lo đầu tư công nhưng không lo quản lý tài sản công đã có”. Theo ông Nam, trong báo cáo của UBND TP đã nói tồn tại hạn chế trong quản lý tài sản công, nhưng chưa đầy đủ và chưa nhìn thẳng vào những tồn tại tài sản của Nhà nước, đặc biệt là nhà của Nhà nước.

Từ năm 2012 - 2013, HĐND TP đã giám sát về quản lý tài sản nhà của Nhà nước, và cũng đã chỉ ra một loạt những bất cập, hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà của Nhà nước. Như sử dụng lãng phí nhà, cho thuê lại lấy chênh lệch giá, rồi cho thuê không thu được tiền, mang vốn, nguồn lực nhà của Nhà nước đi hùn vốn đầu tư nhưng không hiệu quả.

“Nghị quyết của HĐND TP trước đó đã ghi rõ phải xem lại hiệu quả của Công ty TNHH MTV với 100% vốn của Nhà nước, sử dụng nhà của Nhà nước, từ đó đến nay không những không khắc phục mà các vi phạm ngày càng nghiêm trọng, trong tay chúng tôi đã có kết quả giám sát và thanh tra”, ông Nam nói.

ĐB Nam đề nghị HĐND các cấp tăng cường kiểm tra giám sát. Và không chỉ như vậy nữa mà phải xử lý sau kết luận giám sát.

Nhiều ĐB đề nghị làm rõ quỹ đầu tư phát triển chưa hoạt động hiệu quả. Theo đại biểu Nguyễn Xuân Diên, hiệu quả hoạt động khoa học ứng dụng của Hà Nội dù đầu tư hàng tỉ đồng như tàu hút bùn mi ni rất lãng phí. Cần tăng cường thanh kiểm tra khi chi các nguồn vốn đầu tư cho các dự án, phải rõ mục đích.

“HĐND cuối năm đi giám sát về kinh tế - xã hội, có nhiều đồng chí ở huyện mới nhậm chức rất trăn trở vì “tôi lên không biết bao giờ mới trả nợ xong”. Phân bổ cho dự án A nhưng lại rải mành mành cho 4 - 5 dự án khác, cần quản lý chặt đúng đối tượng phân bổ vốn, tránh để lại hệ lụy”, ông Diên phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý của các ĐB để đưa vào dự thảo nghị quyết dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, trong đó có quản lý chặt chẽ tài sản công đúng quy định, giao UBND TP rà soát, nâng cao hiệu quả quản lý các quỹ.

HĐND đã thông qua Nghị quyết trên với tỷ lệ 81% phiếu đồng ý.

Hụt thu ngân sách với khối doanh nghiệp nhà nước

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, thu ngân sách dù đạt tỷ lệ khá so với cùng kỳ nhưng một số khoản thu vẫn đạt thấp, dự kiến không hoàn thành dự toán. Trong thu nội địa có 3/14 khoản không đạt chỉ tiêu là thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương (đạt 84,3%), thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương (đạt 95,5%) và thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 89%).

Kết quả thu tiền sử dụng đất cũng không đồng đều giữa các địa phương, có 3 huyện, thị xã dự báo không đạt dự toán, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi xây dựng cơ bản của các đơn vị này.

Thu phí bảo trì đường bộ thấp, còn nợ thuế, phí và các khoản tài chính liên quan đến nghĩa vụ về đất. Việc phân bổ chi ngân sách với các chương trình nông nghiệp còn chậm.

Đáng chú ý, một số huyện có số dư nợ xây dựng cơ bản lớn, vượt quá khả năng thanh toán của ngân sách huyện.

Các tin khác