Thanh tra doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ

Ngân hàng cần cảnh giác với những DN lợi dụng phương thức thanh toán qua ngân hàng để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Ảnh: Internet. Cụ thể, ngay trong tháng 7 này, Tổng cục Thuế nghiên cứu, đề xuất lựa chọn DN trong danh sách Trung tâm phòng chống rửa tiền gửi đến để bổ sung kế hoạch thanh, kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa chỉ đạo Tổng cục Thuế chủ trì tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế các doanh nghiệp (DN) có giao dịch đáng ngờ do Trung tâm phòng chống rửa tiền- Ngân hàng Nhà nước cung cấp.

Ngân hàng cần cảnh giác với những DN lợi dụng phương thức thanh toán qua ngân hàng để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Ảnh: Internet. Cụ thể, ngay trong tháng 7 này, Tổng cục Thuế nghiên cứu, đề xuất lựa chọn DN trong danh sách Trung tâm phòng chống rửa tiền gửi đến để bổ sung kế hoạch thanh, kiểm tra.

Theo đó, dự kiến thanh tra- Tổng cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra đối với nhóm DN có khả năng thất thoát tiền thuế trên 50 tỷ đồng; còn dưới 50 tỷ đồng giao Cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra, kiên quyết không giao cho Chi cục Thuế- kể cả trường hợp DN do Chi cục trực tiếp quản lý.

Trong thời hạn 40 ngày kể từ khi giao kế hoạch thanh, kiểm tra, Thanh tra- Tổng cục Thuế, Cục Thuế được giao nhiệm vụ phải báo cáo Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ Tài chính và thông báo kết quả cho Trung tâm phòng chống rửa tiền.

"Tổng cục Thuế xây dựng Quy chế trách nhiệm về tổ chức thực hiện xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các DN, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước cung cấp về phòng chống rửa tiền gồm: Lựa chọn DN đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra; phân công trách nhiệm thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra (Tổng cục, Cục); theo dõi kết quả thanh, kiểm tra; đảm bảo sau 45 ngày kể từ ngày nhận được danh sách từ Ngân hàng Nhà nước gửi đến thì có kết quả báo cáo Bộ Tài chính để thông báo tới Trung tâm phòng chống rửa tiền và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền của Chính phủ. Về nội dung Quy chế báo cáo Bộ trước ngày 30-7-2014"- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các tin khác