Thí điểm áp dụng bộ công cụ đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp

Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI) gồm 6 tiêu chí đã được đưa vào sử dụng thí điểm, dự kiến sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp trong toàn quốc vào năm sau (2023).
Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Giới thiệu Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI)” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào sáng 15-7. 
Theo ông Nguyễn Trọng Đường, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp (thuộc Bộ TT-TT), chuyển đổi số đã và đang trở thành xu hướng tất yếu cho doanh nghiệp thuộc tất cả lĩnh vực. Doanh nghiệp muốn phát triển mạnh mẽ và vươn lên vị trí tiên phong thì điều kiện tiên quyết là phải nhanh chóng nắm bắt và áp dụng mô hình chuyển đổi số.
Hiện nay để đo lường hiệu quả chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng bộ chỉ số chuyển đổi số. 
Thí điểm áp dụng bộ công cụ đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp ảnh 1 Theo đại diện Bộ TT-TT, với Bộ chỉ số DBI, các doanh nghiệp sẽ không còn gặp khó khăn trong việc đo lường kết quả chuyển đổi số.
Mục đích của bộ chỉ số chuyển đối số này là giúp từng doanh nghiệp xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp. 
Từ đó, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Mặc dù bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tại các nước khác nhau được xây dựng khác nhau nhưng đều dựa trên những nguyên tắc và nguyên lý chung.
Ở Việt Nam, Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI) đã được xây dựng và đưa vào dùng thí điểm. Bộ công cụ đánh giá dựa trên 6 trụ cột áp dụng cho quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tập đoàn/tổng công ty, bao gồm: (1) trải nghiệm số cho khách hàng, (2) chiến lược, (3) hạ tầng và công nghệ số, (4) vận hành, (5) chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp và (6) dữ liệu tài sản và thông tin. 
Thí điểm áp dụng bộ công cụ đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp ảnh 2 6 trụ cột chính trong Bộ DBI dành cho doanh nghiệp.
Triển khai áp dụng bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá rộng rãi các doanh nghiệp trên toàn quốc nhằm mục tiêu kép. Một mặt, giúp từng doanh nghiệp xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.
Mặt khác, vừa tạo được bức tranh tổng thể về chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp số trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn cũng như toàn quốc phục vụ công tác quản lý và chính sách phát triển.
Trước đó, ngày tháng 12-2021, Bộ trưởng Bộ TT-TT đã ký Quyết định 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
Đề án gồm Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp dùng chung trên toàn quốc (gọi tắt tiếng Việt là “Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp hay Bộ chỉ số”, tiếng Anh là “Digital Business Indicators”, viết tắt DBI) và các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai ứng dụng Bộ chỉ số.
Đề án hướng tới mục tiêu ban hành thống nhất Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp làm công cụ, thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dùng chung trên phạm vi cả nước.
 6 cấp độ chuyển đổi số của doanh nghiệp
Theo Đề án, chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa có tổng số 10 chỉ số thành phần và 6 tiêu chí cụ thể. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn có tổng số 25 chỉ số thành phần và 139 tiêu chí cụ thể. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty được tổng hợp trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị thành viên nhân với trọng số thích hợp.
Bộ TT-TT cũng đưa ra mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ cụ thể tăng dần từ mức 0 đến mức 5, trong đó mức 0 là chưa chuyển đổi số, mức 1 - Khởi động, mức 2 - Bắt đầu, mức 3 - Hình thành, mức 4 - Nâng cao, mức 5 - Dẫn dắt.
Ở mức cao nhất - mức 5, chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Các tin khác