Thủ tướng thúc các bộ, ngành cùng 'hợp lực' tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

(ĐTTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 178/TTg-CN về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.
Thủ tướng thúc các bộ, ngành cùng 'hợp lực' tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

Các bộ, ngành cùng phối hợp để tháo gỡ khó khăn cho DN

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan liên quan. Tất cả cùng quyết tâm của các DN để tháo gỡ vướng mắc, bất cập một cách quyết liệt, mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, tạo chuyển biến tích cực, khởi sắc thị trường BĐS.

Các bộ, ngành rà soát các dự án nhà ở, các dự án BĐS để cùng xử lý vướng mắc pháp lý, nhất là các dự án BĐS có phát hành trái phiếu (TP) DN, các dự án BĐS có bảo lãnh, vay vốn NH và huy động vốn từ người mua nhà ở.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 1814/VPCP-CN ngày 20/3/2023 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, DN. Từ đó tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền và các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023.

Đối với bản thân DN BĐS, Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, phân khúc thị trường giá cả BĐS hợp lý hơn. Đặc biệt, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân.

Nhanh chóng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã giao tại Công điện số 1163/CĐ-TTg ngày 13/12/2022 về thị trường TPDN. Theo đó, rà soát kỹ, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến phát hành TPDN, nhất là việc phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng.

Bộ Tài chính có các biện pháp, giải pháp hài hòa, hợp lý, hiệu quả để hỗ trợ DN cơ cấu lại các khoản nợ TP, cơ cấu lại lãi suất, thời hạn thanh toán, các điều kiện chi trả, thanh toán theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu NHNN khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để chỉ đạo các NH thương mại cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi.

Bên cạnh đó, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án BĐS, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Tiếp tục dành vốn tín dụng cho các dự án BĐS đủ điều kiện pháp lý, có khả năng tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo kế hoạch trả nợ, nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân và các loại hình BĐS phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội có hiệu quả cao, có khả năng trả nợ.

Khẩn trương rà soát, kết luận để các dự án sớm triển khai

Thủ tướng yêu cầu NHNN khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ. Theo đó, NHNN xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền các tổ chức tín dụng rà soát, phân loại dự án BĐS để có các biện pháp xử lý phù hợp (như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nợ…) theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống NH. Đồng thời nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động để có dư địa giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, trong đó có người mua nhà và các dự án BĐS, góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng cho DN.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng. Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm.

Lãnh đạo các địa phương cần đẩy mạnh việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện dự án nhà ở, nhất là nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả của người dân, nhà ở cho người thu nhập thấp, tăng nguồn cung hơn nữa cho thị trường BĐS.

Địa phương cần chủ động rà soát vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS của địa phương, DN. Khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, DN để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án.

Các địa phương cần khẩn trương có kết luận các dự án BĐS đã và đang rà soát thủ tục pháp lý để các dự án sớm được tiếp tục triển khai nhất là các dự án lớn. Chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng DN, từng dự án, nhất là các dự án lớn để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của DN để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tránh đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Các tin khác