TPHCM: 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm

(ĐTTCO)- Ngày 31-3, báo cáo từ UBND TPHCM cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2023 ước đạt 360.622,1 tỷ đồng (theo giá hiện hành).
Bất động sản là một trong những ngành có mức tăng trưởng âm. Ảnh: Đỗ Trà Giang
Bất động sản là một trong những ngành có mức tăng trưởng âm. Ảnh: Đỗ Trà Giang

GRDP tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 2,06%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 3,60% (công nghiệp giảm 0,85%, xây dựng giảm 19,80%); khu vực thương mại dịch vụ tăng 2,07%; thuế sản phẩm tăng 1,14%.

Có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm là: Vận tải kho bãi giảm 0,63%, thông tin và truyền thông giảm 2,70%, kinh doanh bất động sản giảm 16,2%, y tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,82%. 5/9 ngành còn lại đều có mức tăng trưởng khá như: Bán buôn, bán lẻ tăng 3,81%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,53%; dịch vụ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ tăng 6,68%; giáo dục và đào tạo tăng 7,01%; ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng cao nhất (+24,34%) so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ chủ yếu (09 ngành) chiếm 60,4% trong GRDP, chiếm 91,3% trong khu vực dịch vụ.

TPHCM: 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm ảnh 1

Các tin, bài viết khác