TPHCM đề xuất nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu

(ĐTTCO)-TP.HCM kiến nghị cần rà soát, tính toán các phương án phù hợp để có thể hỗ trợ doanh nghiệp tham gia kinh doanh xăng dầu có lợi nhuận hợp lý trong chuỗi cung ứng.
TPHCM đề xuất nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trong trường hợp cần thiết (giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân...) được chủ động trong việc quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu phù hợp.

Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn và đảm bảo cung ứng xăng dầu vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm ổn định nguồn cung xăng, dầu, cũng như bù đắp đủ chi phí kinh doanh và không phát sinh lỗ kéo dài cho thương nhân đầu mối, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cơ sở xăng dầu như chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức theo hướng phản ánh đầy đủ các yếu tố cấu thành trong giá cơ sở nhằm bảo đảm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu.

Thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu cho thị trường, đồng thời đảm bảo việc bán hàng của cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn không bị gián đoạn; cung ứng kịp thời, đầy đủ xăng dầu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân; hỗ trợ giải quyết khó khăn của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương nghiên cứu, áp dụng theo đơn vị tính phù hợp với công thức tính bù trừ tương thích để phản ánh phù hợp biến động của tỷ giá và định kỳ hàng quý rà soát số liệu để điều chỉnh kịp thời trong trường hợp có những biến động bất thường.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính rà soát, tính toán các phương án phù hợp để có thể hỗ trợ doanh nghiệp tham gia kinh doanh xăng dầu có lợi nhuận hợp lý trong chuỗi cung ứng.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chia sẻ nguồn lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý; trong đó đảm bảo mức chiết khấu tối thiểu 500 đồng/lít để các cửa hàng có thể duy trì, vận hành hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (chi trả chi phí vận chuyển, nhân viên, tổ chức hoạt động, khấu hao...).

Ngoài ra, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện cho thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu cung cấp cho thị trường trong nước, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc gia hạn nộp thuế đúng quy định cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong một giai đoạn nhất định.

Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn có chuỗi bán lẻ có 550 cửa hàng, đỉnh điểm có 137 cửa hàng không đủ xăng để phục vụ cho người dân. Mức tiêu thụ bình quân xăng dầu của thành phố khoảng từ 6-7 triệu lít/ngày. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đã có nhiều nỗ lực, giải pháp khắc phục khó khăn để duy trì nguồn cung cho hệ thống, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Tuy nhiên, với những khó khăn do tình hình chung hiện nay, có tình trạng các thương nhân kinh doanh xăng dầu không chủ động nhập hàng để kinh doanh (vì bị thua lỗ) nên có thời điểm thiếu nguồn hàng cung cấp cho hệ thống phân phối; đồng thời cùng với một số lý do khách quan dẫn đến tình trạng thiếu hàng cục bộ, chưa đảm bảo việc cung ứng đầy đủ, thường xuyên, liên tục cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân.

Các tin khác