VAMC mua gần 375.000 tỷ đồng nợ xấu

(ĐTTCO) - Theo Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), trong năm 2020, VAMC đã mua 281 khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với 15.218 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, đạt gần 100% kế hoạch được NHNN giao. 
VAMC mua gần 375.000 tỷ đồng nợ xấu
VAMC cũng xử lý và phối hợp với các tổ chức tín dụng (TCTD) thu hồi nợ xấu được 47.515 tỷ đồng dư nợ gốc, đạt 95,03% kế hoạch. Lũy kế từ khi thành lập đến cuối năm 2020, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đạt 374.622 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, xử lý thu hồi nợ đạt 167.019 tỷ đồng, đặc biệt từ khi Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD do Quốc hội ban hành có hiệu lực, kết quả thu hồi nợ của VAMC chiếm 63% tổng số thu hồi nợ lũy kế. Bên cạnh đó, VAMC cũng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ khách hàng mua hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ.
Liên quan đến Chiến lược phát triển của VAMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của NHNN vừa ban hành nêu rõ, một trong những nhiệm vụ đặt ra với VAMC giai đoạn 2021-2025 là phải thành lập, đưa vào vận hành sàn giao dịch nợ, lãnh đạo VAMC cho biết, sàn giao dịch mua bán nợ xấu sớm ra mắt đầu năm 2021. Tuy nhiên, để sàn giao dịch này vận hành, sớm nhất phải đến năm 2022 vì cần chuẩn bị đầy đủ các quy định pháp lý liên quan. 

Các tin khác