Vì sao CP Southern Bank bị “treo” niêm yết?

Sacombank chính thức hoàn tất thương vụ nhận sáp nhập Southern Bank vào quý III-2015 bằng việc phát hành 300 triệu CP STB hoán đổi toàn bộ 400 triệu CP Southern Bank (theo tỷ lệ 1:0,75). Số lượng CP này được phát hành đồng thời với 342,7 triệu CP cho cổ đông Sacombank với mục đích: trả cổ tức và CP thưởng (242,7 triệu CP), phân phối bổ sung do hoán đổi cổ phần (100 triệu CP). Tổng cộng qua việc phân phối nêu trên, tính đến 28-10-2015, Sacombank đã phát hành thành công 642,7 triệu CP. Tuy nhiên, đến ngày 13-11-2015, theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), chỉ chấp nhận niêm yết bổ sung (và chính thức niêm yết ngày 17-11-2015) đối với 242,7 triệu CP STB, tức số lượng CP Sacombank phát hành trả cổ tức và CP thưởng cho cổ đông. Điều này đồng nghĩa 400 triệu CP liên quan đến thương vụ sáp nhập Southern Bank vào Sacombank, trong đó 300 triệu CP phát hành cho cổ đông Southern Bank và 100 triệu CP cho cổ đông Sacombank, vẫn chưa được niêm yết. Nhiều cổ đông Southern Bank tỏ ra

(ĐTTCO) - Cho đến nay sau hơn 5 tháng việc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank đã hoàn tất, song hàng loạt cổ đông sở hữu hơn 400 triệu cổ phiếu (CP) Southern Bank vẫn chưa được niêm yết để giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) với mã chứng khoán STB của Sacombank. Câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ niêm yết bổ sung số lượng CP Southern Bank sau sáp nhập?

Sacombank chính thức hoàn tất thương vụ nhận sáp nhập Southern Bank vào quý III-2015 bằng việc phát hành 300 triệu CP STB hoán đổi toàn bộ 400 triệu CP Southern Bank (theo tỷ lệ 1:0,75). Số lượng CP này được phát hành đồng thời với 342,7 triệu CP cho cổ đông Sacombank với mục đích: trả cổ tức và CP thưởng (242,7 triệu CP), phân phối bổ sung do hoán đổi cổ phần (100 triệu CP). Tổng cộng qua việc phân phối nêu trên, tính đến 28-10-2015, Sacombank đã phát hành thành công 642,7 triệu CP. Tuy nhiên, đến ngày 13-11-2015, theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), chỉ chấp nhận niêm yết bổ sung (và chính thức niêm yết ngày 17-11-2015) đối với 242,7 triệu CP STB, tức số lượng CP Sacombank phát hành trả cổ tức và CP thưởng cho cổ đông. Điều này đồng nghĩa 400 triệu CP liên quan đến thương vụ sáp nhập Southern Bank vào Sacombank, trong đó 300 triệu CP phát hành cho cổ đông Southern Bank và 100 triệu CP cho cổ đông Sacombank, vẫn chưa được niêm yết. Nhiều cổ đông Southern Bank tỏ ra bức xúc vì họ không biết làm gì khi tài sản của mình không được quyền mua, bán và chính thức được nhận CP vào tài khoản chứng khoán của mình.

Theo quy định của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18-12-2015 của Bộ Tài chính, trường hợp sáp nhập Southern Bank vào Sacombank nằm ở Khoản 2, Điều 5: Công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết trên HOSE, công ty bị sáp nhập chưa niêm yết trên HOSE. Như vậy để CP STB phát hành hoán đổi được niêm yết trên HOSE, sau sáp nhập ROE của Sacombank phải đạt từ 5% hoặc có ROE dương và lớn hơn ROE của chính Sacombank trong năm liền trước. Trong khi đó, đến nay STB vẫn chưa công bố BCTC hợp nhất qua kiểm toán 2015 để có con số ROE chính thức (đã một lần xin hoãn nộp BCTC không được chấp thuận đến nay UBCKNN đã đồng ý cho gia hạn), mặc dù BCTC hợp nhất chưa kiểm toán của Sacombank năm 2015 có chỉ số ROE đạt mức trên 5%. Cũng có lẽ vì vậy mà cho đến nay Sacombank khó định ngày để tiến hành ĐHCĐ trong tháng 4 này.

Các tin khác