Việt Nam-Nhật Bản lập diễn đàn công nghiệp hỗ trợ

Theo ông Hirotaka Yasuzumi, Giám đốc điều hành Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh của Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản, hiện nay có nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các tỉnh, thành phía Nam, Việt Nam.

Ngày 25/7, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) và Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) đã tổ chức Ký kết hợp tác và công bố thành lập Diễn đàn công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản (VIEPANSIF).

Theo ông Hirotaka Yasuzumi, Giám đốc điều hành Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh của Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản, hiện nay có nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các tỉnh, thành phía Nam, Việt Nam.

Kết quả khảo sát của JETRO cho thấy tỷ lệ cung ứng nội địa của doanh nghiệp FDI Nhật Bản đã tăng lên hơn 32%, trong đó khu vực phía Nam chiếm khoảng gần 15% và phía Bắc xấp xỉ 12%. Tuy nhiên, nếu so sánh với một số quốc gia khác như Thái Lan, Indonesia thì tỷ lệ cung ứng của các doanh nghiệp bản địa Việt Nam còn khá thấp.

Vì vậy ông Hirotaka Yasuzumi cho biết các hoạt động của Diễn đàn VIEPANSIF sẽ chú trọng thực hiện những nội dung chính gồm kết nối, giao lưu doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ; đề xuất chính sách… Đặc biệt định kỳ mỗi quý trong năm, Ban điều hành sẽ triển khai một sự kiện kết nối, hội thảo, hội nghị nhằm hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Diễn đàn VIEPANSIF được thành lập nhằm tiến hành các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa những cơ quan của Chính phủ có chức năng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Các cơ quan giáo dục, đào tạo nghề trong công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản tập trung xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua giải pháp liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ một cách có hệ thống để thúc đẩy sự phát triển của ngành này tại Việt Nam, cũng như tăng cường mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản.

Các tin khác