1.510 tỷ đồng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Ảnh minh họa.  

Tiếp tục thực hiện chủ trương Quyết định số 105 và Quyết định 36 của UBND Thành phố về việc “Khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp” giai đoạn 2011 - 2015, trong năm nay, Thành phố có trên 8.000 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

Nguồn vốn vay hỗ trợ được triển khai trong năm dự kiến khoảng 1.510 tỷ đồng, chiếm 55% tổng mức đầu tư của chương trình, tăng hơn so với các năm trước.

Trong 2 năm 2010 - 2011, TP có gần 17.000 hộ dân đăng ký tham gia chương trình 105 và chương trình 36 với nguồn vốn vay hộ trợ khoảng 1.290 tỷ đồng.

Theo đánh giá, đến nay, nguồn vốn này được sử dụng rất hiệu quả, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP có kết cấu hạ tầng hiện đại, phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 của Chính phủ.

Các tin khác