4 lĩnh vực hưởng lãi suất ưu đãi vay vốn ODA

Kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật-xã hội được ưu đãi khi vay vốn ODA. (Nguồn: Internet)
Kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật-xã hội được ưu đãi khi vay vốn ODA. (Nguồn: Internet)
Kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật-xã hội được ưu đãi
khi vay vốn ODA. (Nguồn: Internet)

Ngày 1-6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 29/2011/QĐ-TTg ban hành danh mục các ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ.

4 ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi gồm kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật-xã hội; công nghiệp; tài chính, tín dụng và các dự án khác thuộc diện vay lại tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, tại vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tập trung, các xã thuộc chương trình 135 và các xã biên giới thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang (không bao gồm dự án thủy điện, nhiệt điện, sản xuất ximăng, sắt thép).

Trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật-xã hội sẽ ưu đãi đối với 7 loại dự án gồm một số dự án xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ công nghiệp và sinh hoạt đô thị; dự án thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị và chất thải rắn công nghiệp, xử lý nước thải công nghiệp; xây dựng, đầu tư trang thiết bị các cơ sở y tế có khả năng hoàn vốn; dự án đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề có khả năng hoàn vốn; xây dựng đường sắt; xây dựng đường bộ cao tốc; xây dựng cảng nước sâu.

Trong ngành công nghiệp có 3 loại dự án được ưu đãi gồm xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tác dụng bảo vệ môi trường; xây dựng, lắp đặt lưới điện phân phối và truyền tải điện khu vực nông thôn; xây dựng, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, mạng viễn thông khu vực nông thôn.

Trong lĩnh vực tài chính, tín dụng sẽ ưu đãi các chương trình/hợp phần tín dụng thông qua các ngân hàng chính sách hoặc các tổ chức tài chính tín dụng khác để cho vay lại cho các đối tượng thuộc diện chính sách của Chính phủ hoặc theo thiết kế đặc thù của các chương trình/hợp phần tín dụng được Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng yêu cầu, các chương trình, dự án vay lại cốn ODA mà điều kiện cho vay lại đã được cấp có thẩm quyền xác định trước ngày 20-7-2011 thì tiếp tục áp dụng các điều kiện đã được phê duyệt. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-7-2011.

Các tin khác