4 tháng, tín dụng tại TPHCM tăng 1,31%

(ĐTTCO) - Sau khi giảm vào tháng 1-2024, tín dụng trên địa bàn TPHCM đã tăng trưởng trở lại và duy trì tốc độ tăng trưởng dương vào các tháng sau đó.

4 tháng, tín dụng tại TPHCM tăng 1,31%

Cụ thể, theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, tháng 2 tín dụng tăng 0,01%, tháng 3 tăng 1,9% và tháng 4 tăng 0,35%. Tính chung, 4 tháng đầu năm tín dụng trên địa bàn tăng 1,31% và tăng 9,33% so với cùng kỳ. Trong đó, tín dụng trung dài hạn tăng trưởng cao hơn tín dụng ngắn hạn, tăng 1,96% trong 4 tháng đầu năm, trong khi đó tín dụng ngắn hạn tăng 0,6%.

Đây là mức tăng trưởng tương ứng và gần bằng cùng kỳ này các năm 2020 và năm 2023, nhưng thấp hơn các năm 2019, 2021 và năm 2022. Mức tăng trưởng này đặt trong mối liên hệ với tăng trưởng kinh tế xã hội Thành phố, những chuyển biến tích cực từ một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

NHNN chi nhánh TPHCM cũng cho biết, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP đã cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ cho 40.568 khách hàng, với tổng dư nợ được cơ cấu đạt 46.793 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn đạt 184.135 tỷ đồng cho 43.171 khách hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn.

Riêng về chương trình cho vay các doanh nghiệp trong KCN-KCX trên địa bàn đến nay đạt 222.198 tỷ đồng, với 3.634 khách hàng vay vốn, tăng 3,8% so với cuối năm (cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn); cho vay bình ổn thị trường đạt 3.631 tỷ đồng cho các doanh nghiệp bình ổn và doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng.

"Chính sách tín dụng và lãi suất vẫn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về vốn, về chi phí tài chính và kích thích doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh", Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM Nguyễn Đức Lệnh chia sẻ.

Các tin khác