ADB hỗ trợ kỹ thuật cải thiện đầu tư công Việt Nam

Ngày 24-7, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã phối hợp tổ chức hội thảo khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật cải thiện công tác lập kế hoạch đầu tư công và điều phối hội nhập, hợp tác khu vực (RCI) tại Việt Nam.

Ngày 24-7, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã phối hợp tổ chức hội thảo khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật cải thiện công tác lập kế hoạch đầu tư công và điều phối hội nhập, hợp tác khu vực (RCI) tại Việt Nam.

Mục đích của chương trình nhằm giúp Chính phủ Việt Nam cải thiện công tác điều phối các hoạt động hội nhập, hợp tác khu vực đồng thời tăng cường năng lực cho công tác lập kế hoạch đầu tư hợp tác vùng, tối đa sự đóng góp của RCI cho các mục tiêu phát triển quốc gia.

Trước đó, trong tháng 12 năm 2012, Ngân hàng Phát triển châu Á cũng đã phê duyệt một dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA) do Quỹ Giảm nghèo của Nhật Bản tài trợ với nguồn vốn tương đương 800 nghìn USD.

Ông Hiroyki Kato, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội nhấn mạnh: “Hỗ trợ của chúng tôi cho dự án là đồng thời thể hiện cam kết của Nhật Bản đối với việc giúp tăng cường công tác điều phối những sáng kiến vùng và tiểu vùng ở các quốc gia vùng Mê Kông”.

Qua hội thảo, đại diện từ các cơ quan bộ ngành trung ương, các tỉnh và các đối tác phát triển đã thảo luận về những thách thức, cản trở sự phối hợp và công tác lập kế hoạch đầu tư hiệu quả cho các hoạt động hội nhập, hợp tác khu vực.

Các đại biểu nhìn nhận, mặc dù đã tham gia nhiều sáng kiến về hội nhập và hợp tác khu vực, song Việt Nam vẫn còn một số hạn chế trong điều phối, chia sẻ thông tin; năng lực thực hiện yếu làm giảm kết quả chung trong các chương trình và dự án hội nhập, hợp tác khu vực... khiến hiệu quả đầu tư công không đạt như mong đợi.

Do đó, hầu hết các đại biểu cho rằng, việc cải thiện công tác lập kế hoạch và điều phối là cấp thiết vì hội nhập, hợp tác khu vực là một trong những yếu tố của chiến lược phát triển trong trung hạn của Việt Nam. Bên cạnh đó, hiệu quả của đầu tư công là một trong những nhân tố quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu lớn về cải thiện cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội.

Bà Yumiko Tamura, chuyên gia kinh tế cao cấp của ADB nói: “Đây không phải là những nhiệm vụ dễ dàng, nhưng thực sự là cần thiết nếu Việt Nam muốn đạt mục tiêu đặt ra theo Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2011-2015 nhằm tạo ra những sức mạnh tổng hợp của phát triển kinh tế trong khuôn khổ những sáng kiến tiểu vùng khác nhau”.

Các tin khác