Bản tin: Việt Nam nằm trong 'Danh sách Xám' và cách ứng phó như thế nào?

(ĐTTCO) - Đây chính là tiêu điểm của Bản tin Chuyển động kinh tế hôm nay. Bản tin còn có các thông tin như: Fed không tăng lãi suất, chứng khoán có hưởng lợi; BAF gánh nợ vì tham vọng 3F. 

Các tin khác