Bộ Công Thương đề xuất cơ chế mua bán điện trực tiếp

(ĐTTCO) - Bộ Công Thương vừa báo cáo Thủ tướng về việc nghiên cứu xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện thuộc nhóm sản xuất.

Theo Bộ Công Thương, có 2 trường hợp thiết lập cơ chế mua bán điện trực tiếp là mua bán, truyền tải điện thông qua đường dây riêng do tư nhân đầu tư và mua bán, truyền tải điện thông qua lưới điện quốc gia.

Với trường hợp thứ nhất, đơn vị phát điện (nhà đầu tư) và khách hàng sử dụng điện không bị giới hạn về các điều kiện như công suất, sản lượng, mục đích sử dụng điện…

Mô hình này đủ cơ sở pháp lý để triển khai và đã được một số đơn vị triển khai trên thực tiễn. Với trường hợp thứ hai (truyền tải qua lưới quốc gia), theo đề xuất của Bộ Công thương, bên phát điện và bên mua điện vẫn phải thông qua đơn vị bán lẻ điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các tin khác