Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022

(ĐTTCO)-Theo ghi nhận của Bộ Xây dựng, chỉ số giá xây dựng chung cả nước năm 2022 tăng 4,92% so với năm 2021 và 11,01% so với năm 2020.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 62/QĐ-BXD công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022; trong đó xác định chỉ số giá xây dựng chung cả nước năm 2022 tăng 11,01% so với năm 2020 và tăng 4,92% so với năm 2021.

Chỉ số giá xây dựng quốc gia là chỉ tiêu tương đối phản ánh mức độ biến động của giá vật liệu xây dựng công trình theo thời gian trên phạm vi cả nước. Thời điểm gốc xác định chỉ số giá xây dựng quốc gia là năm 2020.

Bảng chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 được công bố gồm: chỉ số giá xây dựng chung cả nước và chỉ số giá theo loại công trình phổ biến (bình quân cho cả nước).

Trong đó, so với năm 2020, Bộ Xây dựng ghi nhận chỉ số giá công trình nhà ở tăng 10,13%; công trình đường bộ với loại đường bê tông ximăng tăng 10,25%, bê tông nhựa tăng 18,47%; công trình cầu đường bộ (cầu bê tông ximăng) tăng 17,12%. So với năm 2021, các mức tăng lần lượt là 3,23%, 5,55%, 10,98%, 6,37%.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh, việc công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia là nền tảng để làm cơ sở xác định suất vốn đầu tư cũng như tham khảo trong phân tích mức độ biến động giá bình quân của chỉ số giá xây dựng khi xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư và các công việc liên quan đến đánh giá biến động giá xây dựng công trình phục vụ quản lý, điều hành vĩ mô.

Chi phí giá xây dựng quốc gia năm 2022 đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình như: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, rà phá bom mìn và vật liệu nổ...

Các tin khác