Các khoản thu ngân sách tháng đầu năm đạt khá

Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 1/2015 ước đạt 81,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 1/2015 ước đạt 81,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014.

 

So với dự toán, thu nội địa đạt 62,1 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7%; thu từ dầu thô 7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 12 nghìn tỷ đồng, bằng 6,9%, tăng 17,5%.

Hầu hết các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, thu từ kinh tế quốc doanh tăng tới 18% khi kết quả hoạt động của nhiều DNNN rất tích cực, như thuế thu nhập DN của Viettel nộp ngân sách Nhà nước tháng 1/2015 ước 2.000 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ; VietcomBank ước 343 tỷ đồng, tăng 50%; VietinBank ước 150 tỷ đồng…

Nguồn thu từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,2% dự toán, tăng 7,2%; thu từ kinh tế ngoài quốc doanh đạt 11,2% dự toán, tăng 6,8%.

Tuy nhiên, cũng có một số khoản thu chưa theo kịp yêu cầu tiến độ dự toán, chủ yếu là các khoản thu nhỏ, số thu không ổn định hoặc chưa đến kỳ kê khai nộp ngân sách như phí, lệ phí (6,3%); thuế bảo vệ môi trường (7,7%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (3,8%); thu tại xã (6,9%)...

Theo Bộ Tài chính, kết quả thu ngân sách khả quan do kinh tế những tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015 tiếp tục diễn biến tích cực. GDP quý IV/2014 tăng 6,96%.

Ước thực hiện tháng 1/2015, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 17,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,7%; kim ngạch nhập khẩu tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trước diễn biến giá dầu giảm mạnh, ngành Tài chính đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, quyết liệt chống thất thu, xử lý thuế nợ đọng, điều chỉnh kịp thời thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu…

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 1/2015 ước tính đạt 94,6 nghìn tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán năm. Bội chi ngân sách Nhà nước ước 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán, được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước.

Năm 2015, ngành Thuế đặt mục tiêu tăng thu ngân sách tối thiểu từ 8-10% so với dự toán pháp lệnh năm 2015 (trừ dầu thô), đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015 đã được Quốc hội phê chuẩn.

Các tin khác