Chỉ số PMI VN giảm mức thấp nhất 2 năm

Kết quả này cho thấy các điều kiện kinh doanh tại các công ty sản xuất của Việt Nam bị suy giảm nhẹ.
 

Nikkei ghi nhận chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam đã giảm từ mức 50,2 điểm của tháng 10 xuống dưới ngưỡng không thay đổi 50 điểm và đạt 49,4 điểm trong tháng 11.

Kết quả này cho thấy các điều kiện kinh doanh tại các công ty sản xuất của Việt Nam bị suy giảm nhẹ.

Trước đó, hồi tháng 9, PMI Việt Nam đã giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm lần đầu tiên trong 25 tháng, đạt 49,5 điểm.

Theo Nikkei, số đơn đặt hàng mới trong tháng 11 đã giảm tháng thứ ba liên tiếp, mặc dù chỉ giảm nhẹ. Ngoài ra, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng giảm tháng thứ 6 liên tiếp.

Các công ty duy trì sản lượng không đổi trong tháng sau khi đã tăng nhẹ trong tháng 10.

Lượng công việc tồn đọng cũng không thay đổi trong tháng này, từ đó kết thúc thời kỳ kéo dài 5 tháng giảm lượng công việc chưa thực hiện. Bên cạnh đó, việc giảm lượng đơn hàng mới đã dẫn đến giảm việc làm lần đầu tiên kể từ tháng 3.

Nikkei cho rằng áp lực giảm phát vẫn còn trong lĩnh vực sản xuất khi giá cả đầu ra đã giảm với tốc độ nhanh hơn.Các tin khác