Công khai điều hành giá trong 2015

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 thực hiện công khai, minh bạch trong điều hành đối với giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2015.

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 thực hiện công khai, minh bạch trong điều hành đối với giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2015.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính xác định định hướng quản lý, điều hành giá trong năm 2015, sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá nói chung.

Trong đó, Bộ Tài chính sẽ theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và quốc tế, làm tốt công tác thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy định của pháp luật; Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về giá theo quy định của Luật Giá; tiếp tục triển khai có hiệu quả biện pháp bình ổn giá theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan.

Bộ Tài chính cũng tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ kê khai giá của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công...

Theo Bộ Tài chính, trong trường hợp điều chỉnh giá phải xây dựng phương án, lộ trình điều chỉnh trên cơ sở đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm để hạn chế thấp nhất tác động đến sản xuất và đời sống nhân dân, cũng như việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong phạm vi chức năng quản lý của mình, ngay trong những ngày đầu năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Đồng thời, Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn.

Tại hai văn bản ban hành từ những ngày đầu năm 2015, Bộ Tài chính yêu cầu: Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn. Trong đó, chú trọng theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn (gạo nếp, gạo tẻ, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, rau xanh, trái cây, bánh kẹo, bia, rượu, nước ngọt, hoa, cây cảnh, cước vận chuyển hành khách, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, vé tham quan...).

Đối với một số mặt hàng là đầu vào của ngành nông nghiệp như phân đạm urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi chưa thể hiện rõ xu hướng giảm khi đầu vào giảm, Bộ Tài chính đã hối thúc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này giảm giá.

Các tin khác