CPI TPHCM giảm 0,43%, lần đầu tiên sau 2 năm

Với mức giảm 0,43% so với tháng trước và là tháng giảm đầu tiên sau 21 tháng giá liên tục tăng, chỉ số giá tiêu dùng TPHCM từ đầu năm đến nay chỉ tăng 2,05%.

Với mức giảm 0,43% so với tháng trước và là tháng giảm đầu tiên sau 21 tháng giá liên tục tăng, chỉ số giá tiêu dùng TPHCM từ đầu năm đến nay chỉ tăng 2,05%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 0,43% so với tháng 5 và tháng giảm đầu tiên sau 21 tháng giá liên tục tăng.

Trong 11 nhóm mặt hàng chỉ có 5 nhóm hàng có mức giá giảm: là văn hóa giải trí (-2,62%), nhà ở điện nước chất đốt (-2,02%), hàng hóa và dịch vụ khác (-0,17%), may mặc mũ nón (-0,07%).

6 nhóm hàng có mức giá tăng nhưng mức tăng không đáng kể, trong đó cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uông tăng 0,18% (mức tăng do ăng uống ngoài gia đính tăng 1,18% cón lại hàng lương thực và thực phẩm đều có mức giá giảm: thực phẩm giảm 0,3% và lương thực giảm 0,51%).

So với tháng 6-2011 chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,01%; trong đó nhóm hàng “ăn và dịch vụ ăn uống” tăng 7,94% (lương thực tăng 8,71%; thực phẩm tăng 3,56%); “giáo dục” tăng 8,41%; “thiết bị đồ dùng gia đình” tăng 7,8% “hàng hóa và dịch vụ khác” tăng 8,67% là những nhóm hàng có chỉ số tăng cao nhất so với tháng cùng kỳ năm 2011.

So với tháng 12-2011, giá tiêu dùng tăng 2,05%; trong đó giá lương thực giảm 2,53% và thực phẩm tăng 0,4%. 

Các tin khác