GDP quý I-2014: Dấu hiệu “thoát đáy”

Mặc dù GDP quý I vẫn còn tăng thấp hơn 5% và vượt lên chưa thật mạnh mẽ, nhưng đã cao hơn tốc độ tăng trưởng quý I trong 2 năm qua. Đây là dấu hiệu rõ hơn của trạng thái tăng trưởng GDP “thoát đáy vượt dốc đi lên”.

Mặc dù GDP quý I vẫn còn tăng thấp hơn 5% và vượt lên chưa thật mạnh mẽ, nhưng đã cao hơn tốc độ tăng trưởng quý I trong 2 năm qua. Đây là dấu hiệu rõ hơn của trạng thái tăng trưởng GDP “thoát đáy vượt dốc đi lên”.

Theo cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP quý I trong 4 năm qua như sau:

 Tốc độ tăng trưởng GDP quý I trong 4 năm qua (%).

Tốc độ tăng trưởng GDP quý I trong 4 năm qua (%).

Tăng trưởng kinh tế quý I-2014 có một số điểm đáng quan tâm.

Trước hết, mặc dù GDP quý I-2014 vẫn còn tăng thấp hơn 5% và vượt lên chưa thật mạnh mẽ, nhưng đã cao hơn tốc độ tăng trưởng quý I trong 2 năm 2012, 2013 (4,96% so với 4,76% so với 4,75%). Đây là dấu hiệu rõ hơn của trạng thái tăng trưởng GDP “thoát đáy vượt dốc đi lên”.

Bên cạnh đó, xu hướng cao lên trong quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước cũng là xu hướng chung của cả 3 nhóm ngành.

Cụ thể là: Nhóm ngành nông, lâm nghiệp-thủy sản tăng 2,37% so với 2,34%; nhóm ngành công nghiệp-xây dựng tăng 4,69% so với 4,59%; nhóm ngành dịch vụ tăng 5,95% so với 4,68%. Đây là xu hướng tích cực.

Điểm đáng chú ý nữa là, tăng trưởng của nhóm ngành dịch vụ tiếp tục cao hơn tốc độ tăng GDP của toàn bộ nền kinh tế và các nhóm ngành còn lại (nông, lâm nghiệp-thủy sản và công nghiệp-xây dựng). Điều đó thể hiện vai trò của nhóm ngành dịch vụ và xu hướng chung của các nền kinh tế trên thế giới.

Tuy nhiên, tốc độ tăng GDP quý I-2014 vẫn còn thấp hơn tốc độ tăng GDP quý I các năm từ năm 2011 trở về trước (quý I-2011 tăng 5,9%, quý I-2010 tăng 5,97%…) và thấp hơn tốc độ tăng của quý IV-2013 (quý liền trước đó). Điều đó chứng tỏ tiến độ thực hiện kế hoạch trong kinh tế thị trường sau hơn 20 năm nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm bận rộn”.

Nhiệm vụ còn lại là rất nặng nề vì so với tốc độ tăng trưởng cả năm theo kế hoạch (5,98%), tốc độ tăng của quý I năm nay mới bằng 85,5%, thấp hơn so với các tỷ lệ giữa tốc độ tăng trưởng của quý I so với tốc độ cả năm của mấy năm trước (năm 2013 là 87,8%, năm 2012 là 90,5%, năm 2011 là 94,6%).

Hơn nữa, nhiệm vụ đó được thực hiện trong điều kiện tổng cầu vẫn còn yếu, thể hiện ở nhiều mặt trong đó có 2 mặt được lượng hóa (CPI tháng 1 tăng 0,69%, tháng 2 tăng 0,55%, tháng 3 giảm 0,44%, tính chung 3 tháng chỉ tăng 0,8%, thấp nhất trong 13 năm qua; nhập khẩu tăng chậm lại, xuất siêu quý I khá cao, 1 tỷ USD).

Vấn đề đặt ra có nhiều, nhưng cần tập trung vào giảm lãi suất cho vay, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, giảm nợ xấu, giảm tồn kho…

Các tin khác