Giá mua điện sinh khối 1.220 đồng/kWh

Theo đó, các dự án điện sinh khối đồng phát nhiệt - điện (dùng phụ phẩm, phế thải trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản và các loại cây khác làm nhiên liệu sản xuất ra hơi - điện) sẽ được Tập đoàn Điện lực VN (EVN) mua lại toàn bộ với giá 1.220 đồng/kWh (tương đương 5,8 cent/kWh).
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ các dự án điện sinh khối trên phạm vi cả nước.

Theo đó, các dự án điện sinh khối đồng phát nhiệt - điện (dùng phụ phẩm, phế thải trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản và các loại cây khác làm nhiên liệu sản xuất ra hơi - điện) sẽ được Tập đoàn Điện lực VN (EVN) mua lại toàn bộ với giá 1.220 đồng/kWh (tương đương 5,8 cent/kWh).

Các dự án điện sinh khối cũng được hưởng các ưu đãi như: miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất của dự án; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định; miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất...

Đối với các dự án dùng nguyên liệu sinh khối chỉ sản xuất điện (không phải là đồng phát nhiệt - điện) thì được EVN mua điện theo biểu giá mà một tổ máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu để sản xuất 1kWh.

Các tin khác