Giải ngân vốn ODA đạt 1,26 tỷ USD

Đại lộ Đông-Tây tại TPHCM, một dự án sử dụng vốn ODA.
 Đại lộ Đông-Tây tại TPHCM, một dự án sử dụng vốn ODA.

Đại lộ Đông-Tây tại TPHCM,
một dự án sử dụng vốn ODA.
 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tổng giá trị giải ngân vốn ODA trong 5 tháng đầu năm 2011 ước đạt 1,26 tỷ USD, xấp xỉ bằng 52,5% kế hoạch giải ngân của cả năm. Trong số này, vốn vay khoảng 1,19 tỷ USD, vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 70 triệu USD.

Tổng giá trị vốn ODA được ký kết thông qua các Hiệp định ước đạt 1,66 tỷ USD. Trong đó, vốn vay đạt gần 1,63 tỷ USD, viện trợ không hoàn lại đạt trên 27,4 triệu USD.

Mức giải ngân tăng nhanh trong thời gian qua so với dự kiến chủ yếu là vì các dự án ODA do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ có mức giải ngân cao trước khi năm tài khóa của Nhật Bản kết thúc vào ngày 31-3-2011.

Trên cơ sở này, Bộ Kế hoạch - Đầu tư ước giá trị giải ngân ODA 6 tháng đầu năm vào khoảng 1,35 tỷ USD, bằng 56,25% kế hoạch năm. Cụ thể, vốn vay ước đạt 1,26 tỷ  USD, viện trợ không hoàn lại ước đạt 85 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt khoảng trên 450.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nếu trừ trượt giá thì vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2011 không tăng.

Các tin khác