Góc nhìn chuyên gia: Kinh tế xanh, tài chính xanh, doanh nghiệp không thể 'tự bơi'

(ĐTTCO) - Kinh tế xanh, tài chính xanh, doanh nghiệp không thể “tự bơi”. Đây chính là tiêu điểm được Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong Bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia hôm nay.

Các tin khác