Góc nhìn chuyên gia: Thu hút vốn FDI 'đại bàng' Mỹ, nên bắt đầu từ đâu?

(ĐTTCO) - Thu hút vốn FDI “đại bàng” Mỹ, nên bắt đầu từ đâu? Đây là tiêu điểm được Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia hôm nay.

Link Youtube Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia

Các tin khác