Hiện đại hóa ngành Hải quan tạo thuận lợi DN

Chiều 9/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Hải quan về công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính hải quan.

Chiều 9/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Hải quan về công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính hải quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cho biết, trong những năm qua, ngành Hải quan từng bước được hiện đại hóa theo hướng tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ và cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu về hội nhập, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, thúc đẩy tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước.

Bên cạnh đó, thủ tục hải quan từng bước được hoàn thiện theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đáp ứng với yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay đã có 34/34 Cục Hải quan và 170/170 chi cục Hải quan đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử, nhờ đó đã rút ngắn được thời gian thực hiện thủ tục hải quan của doanh nghiệp.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc khẳng định, ngành đang chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, thuận tiện và thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về hải quan. Đồng thời, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan…

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của ngành Hải quan trong những năm qua, đóng góp lớn vào thành tựu chung của đất nước, đặc biệt là ngành từng bước được hiện đại hóa theo hướng tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ và cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu về hội nhập, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, thúc đẩy tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước…

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý và thủ tục hải quan, trong đó nổi lên là việc tổ chức, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về quản lý và cải cách thủ tục hải quan nhiều trường hợp còn chậm, chưa thật hiệu quả; công tác tham mưu nhằm xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý và thủ tục hải quan chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là theo hướng đơn giản, minh bạch, công bằng, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế, gây khó khăn cho doanh nghiệp và chưa khắc phục được kẽ hở chuyển giá của các doanh nghiệp.

"Việc xuất khẩu 4 ngày cao gấp 2 lần so với bình quân khu vực, thủ tục hải quan cho nhập khẩu là 4 ngày trong khi đó bình quân khu vực là 3 ngày… là không thể chấp nhận được,” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, nhận thức của một số cán bộ hải quan về trách nhiệm và tinh thần phục vụ chưa cao, vẫn còn tình trạng tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng cán bộ hải quan thông đồng với doanh nghiệp buôn lậu, thông quan sai, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Chỉ đạo những nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành cần tập trung xây dựng hiện đại hóa hải quan, không thua kém nước nào trong khu vực, trong đó đưa công nghệ thông tin vào hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa hải quan, giảm tiếp xúc giữa cán bộ hải quan với doanh nghiệp.

Trước mắt, ngành Hải quan tiếp tục đảm bảo và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, tăng cường quản lý Nhà nước về hải quan, đảm bảo giữ gìn an ninh kinh tế và lợi ích quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, kết nối; đồng thời rà soát các quy định, các văn bản pháp luật để tham mưu sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về hải quan, giảm số lượng giấy tờ... đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong kiểm soát chống buôn lậu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho phép ngành trang bị tất cả máy soi, tăng cường quản lý các mặt hàng tạm nhập tái xuất, đặc biệt là rượi, thuốc lá và nội tạng động vật.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo ngành Hải quan phải chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý cán bộ hải quan, nhất là cán bộ ở cơ sở; có biện pháp hữu hiệu khắc phục hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, tham nhũng trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như trong khâu giám sát, kiểm tra, thông quan hàng hóa ở các cửa khẩu; kiên quyết loại ra khỏi ngành những cán bộ thoái hóa biến chất tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo đúng cam kết với ASEAN, cải cách để không chỉ ngang bằng với các nước trong khu vực mà phải ngang bằng với các nước châu Âu, Hoa Kỳ…

Các tin khác