Hôm nay khai mạc VBF cuối kỳ 2015

Tại đây, các cơ quan chính phủ và cộng đồng DN sẽ tập trung đối thoại 10 nhóm vấn đề gồm thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, quản trị minh bạch, ngân hàng, thị trường vốn, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, ô tô, xe máy và khoáng sản. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế và Liên minh VBF tổ chức.
 

Hôm nay 1-12, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2015 sẽ được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN để hội nhập quốc tế”.

Tại đây, các cơ quan chính phủ và cộng đồng DN sẽ tập trung đối thoại 10 nhóm vấn đề gồm thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, quản trị minh bạch, ngân hàng, thị trường vốn, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, ô tô, xe máy và khoáng sản. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế và Liên minh VBF tổ chức.

Nhìn lại các kiến nghị tại Diễn đàn giữa kỳ 2015 của Nhóm thị trường vốn, có thể thấy một số vấn đề đã được triển khai trong thực tế, đơn cử như việc công bố danh sách các DN thuộc diện cổ phần hóa hoặc việc giảm mạnh tỷ lệ vốn Nhà nước tại các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều tổ chức đầu tư, một số đề xuất mà Nhóm đưa ra chưa được thực hiện quyết liệt. Trong đó có việc gắn cổ phần hóa DNNN với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường tập trung. Đây chính là lý do khiến TTCK vẫn thiếu hàng chất lượng và thanh khoản của TTCK Việt Nam chưa được cải thiện so với kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài.

Các tin khác