Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn

(ĐTTCO) - Nhờ con đường vượt đèo Con từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào Quảng Tiến (Quảng Trạch, Quảng Bình) mà miền Tây Hoành Sơn được mở ra như một bức tranh thủy mặc. Xưa nay, ngược xuôi thiên lý Bắc - Nam qua đèo Ngang thấy dãy núi Hoành Sơn án ngữ sừng sững, chưa một lần thấy khuôn mặt phía Tây dãy núi hùng vĩ này. Nhưng nay, nơi ấy mở ra hình ảnh đẹp hiếm có của thiên nhiên.
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 1
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 2
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 3
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 4
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 5
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 6
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 7
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 8
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 9
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 10
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 11
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 12
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 13
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 14
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 15
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 16
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 17
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 18
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 19
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 20
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 21
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 22
Khám phá nét đẹp miền Tây Hoành Sơn ảnh 23