Khẩn trương điều chỉnh một số đồ án quy hoạch để phù hợp với dự án Vành đai 3

(ĐTTCO) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TPHCM, quá trình triển khai Dự án Vành đai 3 dự án đi qua các quận, huyện như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và TP Thủ Đức với tổng chiều dài hơn 47km trong đó dự án đi qua một số khu vực hiện  nay là đất rừng, đất lúa.

Cụ thể, vị trí đất rừng thuộc địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM; diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích để thực hiện Dự án là 16,82 ha (chức năng: rừng sản xuất; loại rừng: rừng trồng), trong đó diện tích có rừng là 16,80 ha. Theo quy định hiện hành, thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất trong trường hợp này là của HĐND cấp tỉnh (dưới 50 ha).
UBND TPHCM đã tiến hành thủ tục báo cáo, trình HĐND TP chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trước khi Quốc hội xem xét quyết định chủ trương dự án (Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 7-4-2022 của HĐND TPHCM về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3).
Đối với diện tích đất lúa, theo khảo sát sơ bộ, hiện trạng phần diện tích đất trồng lúa bị ảnh hưởng Dự án đường Vành đai 3 có hiệu quả sử dụng không cao, năng suất thấp nên người dân hầu như không canh tác, không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề an ninh lương thực.
Tuy nhiên trong trường hợp này không phải trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất lúa từ 10 ha trở lên theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013, kiến nghị Quốc hội giao các địa phương quyết định thu hồi đất lúa (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) theo các quy định hiện hành.
Dự án Xây dựng đường Vành đai 3 đã được đăng ký vào danh mục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 của TPHCM được phê duyệt tại Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19-6-2018 của Chính phủ.
Tuy nhiên, dự án chưa được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện và TP Thủ Đức nơi có dự án đi qua. Do đó, sau khi dự án được thông qua chủ trương đầu tư, khi triển khai các bước tiếp theo của dự án, đề nghị Chủ đầu tư (Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP) liên hệ UBND các huyện và TP Thủ Đức nơi có dự án đi qua để được hướng dẫn đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở thực hiện các thủ tục về đất đai (thu hồi, giao đất).
Sở TNMT sẽ thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn của Bộ TNMT tại Công văn 673/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 8-2-2022 về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngoài ra, Sở TNMT cũng đã có công văn kiến nghị UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh khẩn trương phối hợp rà soát gấp các Đồ án quy hoạch cần điều chỉnh, để cơ bản hoàn tất nội dung điều chỉnh quy hoạch để không làm ảnh hưởng đến việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ dự kiến thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các tin khác