Lãi suất cho vay dao động 7-9%/năm

Ngân hàng Nhà nước cho biết lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mức 7-9%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mức 7-9%/năm.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 9-11,5%/năm đối với cho vay ngắn hạn. 11,5-13%/năm đối với cho vay trung và dài hạn.

Trong đó doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh được các ngân hàng cho vay với mức lãi suất chỉ 6,5-7%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại Nhà nước và một số ngân hàng thương mại khác ở mức thấp hơn trần lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện mặt bằng lãi suất huy động phổ biến như lãi suất không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1-1,2%/năm. Từ 1 đến dưới 6 tháng là khoảng 5-7%/năm và trên 12 tháng khoảng 7,5-8,5%/năm.

Các tin khác