Lạm phát năm 2011 dao động 18%

Nguồn: Internet
 Nguồn: Internet

 Nguồn: Internet

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa hoàn thành và trình Chính phủ dự thảo Báo cáo kinh tế vĩ mô 8 tháng và dự báo năm 2011-2012.

Theo phân tích của ủy ban này, chỉ số giá tiêu dùng CPI cả năm 2011 nhiều khả năng dao động quanh ngưỡng 18%. Bước sang năm 2012, CPI sẽ giảm xuống, dự kiến khoảng 9-10%.

Để kiềm chế lạm phát hiệu quả hơn, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đề xuất thực hiện giảm mặt bằng lãi suất, thúc đẩy lưu thông, phân phối hàng hóa… bên cạnh các giải pháp tác động vào tổng cầu.

Ủy ban cũng kiến nghị Tổng cục Thống kê cần công bố thêm chỉ số lạm phát cơ bản (loại trừ hai yếu tố lương thực thực phẩm và xăng dầu) bên cạnh việc công bố CPI tổng thể như hiện nay...

Các tin khác