Nhiều giải pháp quản lý giá 6 tháng cuối năm

 

Cục trưởng Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính Nguyễn Tiến Thỏa nhấn mạnh rằng trong 6 tháng cuối năm, công tác quản lý và điều hành giá sẽ được thực hiện với mục tiêu tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh gắn với hỗ trợ phát triển thị trường nhưng vẫn nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tại Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm nay của ngành diễn ra tại Hà Nội, ngày 28-6, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Tiến Thỏa cho biết Cục tiếp tục kiên trì cơ chế gíá thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tôn trọng quyền tự định hóa và cạnh tranh về giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, Nhà nước can thiệp vào thị trường bằng các biện pháp kinh tế vĩ mô là chủ yếu.

Đồng thời, Cục tập trung đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giá theo yêu cầu, chủ động thực hiện lộ trình điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường vào thời điểm thích hợp đối với giá một số hàng hóa, dịch vụ Nhà nước còn định giá, sử dụng linh hoạt các công cụ thuế, quỹ bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu.

Cục Quản lý giá cũng đề nghị tăng cường quản lý giá thông qua các biện pháp như đăng ký giá, kê khai giá, kiểm soát các yếu tố hình thành giá... đối với một số hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá, đăng ký, kê khai giá; thực hiện kiểm soát chặt chẽ các phương án giá, chi từ nguồn ngân sách nhà nước thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, hàng hóa dự trữ Nhà nước, hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá... chuyển mạnh hơn nữa sang cơ chế đấu thầu, đấu giá, thỏa thuận giá đối với các loại hàng hóa, dịch vụ này.

Ngoài ra, Cục cũng chủ động thực hiện tốt công tác dự báo thị trường, giá cả trong và ngoài nước, tham mưu kịp thời và có hiệu quả cho Bộ, Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá.

Trong sáu tháng đầu năm nay, Cục Quản lý giá đã triển khai tích cực công tác tham mưu trong việc quản lý, điều hành giá một số những mặt hàng thiết yếu như giá bán điện, bán than, xăng dầu, giá cước bưu chính, cước dịch vụ viễn thông...

Bên cạnh đó, Cục Quản lý giá đã kiểm soát chặt chẽ các phương án giá, mức giá của hàng hóa dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Các tin khác