Nhiều nhà băng công bố lãi

Các NH thương mại khối nhà nước mở màn công bố lợi nhuận cả năm 2014 của ngành NH với kết quả khả quan. Agribank công bố lợi nhuận trước thuế đạt 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013 và hoàn thành 101% kế hoạch đề ra từ đầu năm 2014.

Các NH thương mại khối nhà nước mở màn công bố lợi nhuận cả năm 2014 của ngành NH với kết quả khả quan. Agribank công bố lợi nhuận trước thuế đạt 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013 và hoàn thành 101% kế hoạch đề ra từ đầu năm 2014.

Tính đến cuối tháng 12-2014, tổng tài sản có của Agribank đạt 762.869 tỷ đồng, tăng 10,08% so với năm 2013; tổng nguồn vốn đạt 690.191 tỷ đồng, tăng 10,2%; tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 78% vốn huy động; tổng dư nợ cho vay (bao gồm ngoại tệ quy đổi) đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 8,8%, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 411.295 tỷ đồng, tăng 32.310 tỷ đồng (+8,5%) so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 74,3%/tổng dư nợ.

Sau Agribank, BIDV cũng công bố lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 6.065 tỷ đồng, tăng 20% so năm 2013. Tính đến cuối năm 2014, tổng tài sản BIDV đạt trên 655.000 tỷ đồng, tăng 18%; dư nợ tín dụng đạt trên 461.000 tỷ đồng, tăng 19% và tỷ lệ nợ xấu đạt 1,8%.

Nguồn vốn huy động thị trường 1 đạt 502.000 tỷ đồng, tăng 20%; thị trường 2 gồm vay trong nước, nước ngoài đạt trên 55.000 tỷ đồng. Các chỉ số ROE đạt 14,4%, ROA đạt 0,8%, EPS đạt 1.700 đồng/cổ phiếu. Hệ số an toàn vốn đạt trên 9%.

Chưa có báo cáo chính thức nhưng theo công bố từ Công ty Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương (VCBS), công  ty con của Vietcombank, lợi nhuận trước thuế của NH mẹ năm 2014 ước đạt 5.680 tỷ đồng, vượt 7% so kế hoạch là 5.500 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Trong đó các hoạt động kinh doanh chính vẫn giữ đà tăng trưởng khá và nợ xấu được kiểm soát tốt. Cho vay khách hàng tăng 18% và tăng trưởng huy động đạt 26%.

Theo công bố của NHTMCP Tiên Phong (TienphongBank), NH khối cổ phần đầu tiên công bố lợi nhuận cũng cho thấy tăng trưởng tín dụng hết sức khả quan. Tính đến cuối năm 2014, tổng tài sản NH đạt trên 51.500 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng trưởng trên 50% so với đầu năm.

Tổng huy động của TienphongBank đạt trên 47.000 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch cả năm. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2014 ở mức 1%. Số lượng khách hàng tăng trưởng gấp 2 lần so với năm 2013. Nhờ vậy lợi nhuận năm 2014 (sau khi trích đủ dự phòng tín dụng) của TienphongBank đạt 536 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch năm.

Một trong những vấn đề chủ chốt được quan tâm nhất là nợ xấu NH. Hiện tại theo những con số từ các NH đầu tiên công bố nợ xấu đã được kiểm soát tốt. BIDV được đánh giá là một NH với chính sách tín dụng thận trọng và tuân thủ tương đối chặt chẽ các quy định phân loại tài sản.

Theo công bố, tỷ lệ nợ xấu của NH này là 1,8% đến cuối năm 2014, giảm gần một nửa so với  con số của năm 2013 là 2,37%. Giới phân tích cho rằng kết quả này là nhờ BIDV xử lý từ nguồn trích lập dự phòng rủi ro lên đến 3.322 tỷ đồng (tính đến cuối quý III-2014).

Còn đối với Vietcombank, tỷ lệ nợ xấu đã giảm về mức 2,3% so với 2,7% của năm 2013. NH này đã tự xử lý khoảng 2.700 tỷ đồng nợ xấu và tiếp tục bán 2.600 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC trong năm 2014. Hoạt động thu hồi nợ xấu đã xử lý của Vietcombank cũng được đẩy mạnh, đã thu hồi khoảng 1.800 tỷ đồng (gấp đôi so với năm 2013); tiếp tục tích cực trích lập dự phòng trong năm 2014 vào khoảng 4.500 tỷ đồng (tăng 29% so với năm 2013).

Các tin khác