Thêm 20 tỷ USD vốn FDI rót vào nền kinh tế

Tổng vốn FDI đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 20,22 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn FDI đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 20,22 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước ta từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2015 là 1.855 dự án được cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt 13,55 tỷ USD, tăng 30% về số dự án và tăng 1,1% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời, có 692 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 6,67 tỷ USD.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 20,22 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng năm nay ước tính đạt 13,20 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 11 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 12,93 tỷ USD, chiếm 64% tổng vốn đăng ký; tiếp đến là các ngành: sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; kinh doanh bất động sản; các ngành còn lại.

Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 11 tháng, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với 2,54 tỷ USD, chiếm 18,8% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Trà Vinh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Tây Ninh, Vĩnh Phúc.

Trong số 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 2,5 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Malaysia, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore…

Các tin khác